Circulaire openbare ruimte

Auteurs Ruben Vrijhoef , Hans Duits , Annemiek van der Meijden , Holger Hooimeijer , Martin van Dijkhuizen
Publicatiedatum 30 april 2018
Lectoraat Building Future Cities
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

In het kader van Kennis Innovatie Mapping (KIEM) binnen het programma Van afval naar grond-stof (VANG) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het Center of Expertise Smart Sustainable Cities van Hogeschool Utrecht een onderzoek gestart. Het consortium van Hogeschool Utrecht, BOOT, NL Greenlabel, Royal Haskoning, DHV, EBU en provincie Utrecht heeft de volgende vraag beantwoord: “Wat zijn de kansen voor toepassen van principes van circulaire economie in het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte?”

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden Openbare ruimte, circulaire economie

Ruben Vrijhoef