Bevoegd en bekwaam voor natuur- en techniekonderwijs

Auteurs Jan Jaap Wietsma , Elwin Savelsbergh
Gepubliceerd in Van Twaalf tot Achttien
Publicatiedatum 1 februari 2021
Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

De huidige discussie over het bevoegdhedenstelsel raakt de kern van het lerarenberoep. Voor veel leraren in het voortgezet onderwijs is die kern verbonden met het vakgebied dat zij vertegenwoordigen: ze zijn niet leraar in het algemeen, maar leraar biologie, of Duits of motorvoertuigtechniek (M&T). De Onderwijsraad en de commissie Zevenbergen miskennen het wezenlijke karakter van die diversiteit door te stellen dat ‘de essentie van het beroep voor alle sectoren en vakinhouden gelijk is’. Vanuit de vakvereniging NVON bepleiten wij een rijkere kijk op het leraarschap, waarin leraren niet alleen pedagogisch-didactische vakmensen zijn maar ook een voorbeeldrol vervullen als vertegenwoordiger van een beroepsgroep, een wetenschapsgebied, of een kennisdomein zoals dat in de wereld buiten de school functioneert. Om te borgen dat iedere leerling op zijn eigen niveau les krijgt van bekwame leraren, moeten de inhoudelijke vereisten voor de verschillende vakgebieden en onderwijsniveaus stevig in het bevoegdhedenstelsel verankerd blijven.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Van Twaalf tot Achttien
Jaar en volume 23 1-2
Trefwoorden bevoegdhedenstelsel, leraarschap, leraren, Voortgezet Onderwijs
Paginabereik 18-21

Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs