Balanceren tussen veiligheid en zorg

Auteurs Marie-José Geenen, Diana Kaddouri-Tedeschi
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

De rol van het personeel in penitentiaire inrichtingen (PI) is de laatste decennia drastisch gewijzigd. Waar voorheen het waarborgen van veiligheid voorop stond, is er gaandeweg – mede door een veranderende populatie – meer aandacht gekomen voor zorgaspecten in het werk van inrichtingswerkers. Werken met aandacht voor zowel zorg als veiligheid noemen we hybride werken. Om met coaching en scholing goed aan te sluiten op hybride werken is het belangrijk te weten hoe penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers en zbiw’ers) denken over hun werk en over de omgang met gedetineerden. In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek, de opvattingen van piw’ers en zbiw’ers, in kaart gebracht.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden penitentiaire inrichtingen, veiligheid, visie, Q methodologie, penitentiaire inrichtingswerkers, hybride werken

Marie-José Geenen

Marie-José Geenen | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Marie-José Geenen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader