Anders kijken naar onderwijs en docenten

Auteurs Monique Ridder , Ilya Zitter , Elly de Bruijn
Gepubliceerd in Tijdschrift voor lerarenopleiders
Publicatiedatum 2019
Lectoraat Beroepsonderwijs
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

In dit artikel vragen we ons af of het lerarentekort in combinatie met de behoeften van jongeren, samenleving en beroepspraktijk vraagt om een andere organisatie van onderwijs en een breder concept van 'de docent' dan nu het geval is. De noodzaak tot ander onderwijs en andere onderwijsprofessionals is wellicht het meest voelbaar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vanwege het doel van dat onderwijs: opleiden voor participatie op de arbeidsmarkt (beroepskwalificatie) naast het opleiden voor participatie in de samenleving (burgerschap) en voor doorstroom en leven lang ontwikkelen. Daarnaast vanwege de aard van beroepsonderwijs: omdat beroepsopleidingen plaatsvinden in een combinatie van de school- en beroepscontext heeft dit onderwijs andere opleiders nodig dan de docent zoals die doorgaans wordt opgeleid op lerarenopleidingen. Beroepsonderwijs moet enerzijds adaptief zijn naar de studenten, anderzijds responsief naar de beroepspraktijk. Dat vraagt om andere opleiders, met andere kwalificaties dan voor algemeen vormend onderwijs en dus om anders opleiden. In het mbo en lerarenopleidingen voor beroepsgerichte vakken zijn voorbeelden te zien van andere vormen van onderwijs en docenten opleiden. Door docenten op te leiden in een wisselwerking tussen lerarenopleiding - onderwijspraktijk en daar het beroepsdomein en/of de maatschappelijke context actief bij te betrekken ontstaat een actuele, dynamische opleidingsvorm. Deze is aantrekkelijk voor jongeren, die zo een bredere maatschappelijk blik kunnen ontwikkelen en voor ervaren professionals, die hun beroepskennis en -ervaring op deze manier betekenisvol kunnen inzetten voor de volgende generatie.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Tijdschrift voor lerarenopleiders
Jaar en volume 40 4
Trefwoorden middelbaar beroepsonderwijs, mbo, lerarenopleiding, beroepspraktijk
Paginabereik 355-367

Ilya Zitter

Beroepsonderwijs