Vergroten van arbeidsproductiviteit in de bouw door prefabricatie

Fotograaf Femke van der Heuvel
De Nederlandse bouwopgave stijgt terwijl het aantal vakmensen krimpt. Dit noodzaakt bouwbedrijven tot vergroten van de productie per arbeidsuur en het verbeteren van het werk in de bouw. Prefabricatie biedt kansen voor stijgende arbeidsproductiviteit en fatsoenlijke banen in de bouwbranche.

Doel

In dit onderzoek voorspellen we de arbeidsproductiviteit van geprefabriceerde gebouwonderdelen en vergelijken dit met gebouwonderdelen die op de bouwplaats gemaakt worden. Hierdoor kunnen bouwprofessional zoals projectleiders een onderbouwde keuze maken in meest geschikte bouwmethode.

Resultaten

Het eindresultaat bestaat uit een openbaar toegankelijk model op internet. De bouwprofessional voert eerst project- en fabricatiekarakteristieken in en maakt een keuze voor een bouwdeel. Het model simuleert vervolgens de arbeidsproductiviteit.

Looptijd

01 januari 2020 - 31 december 2023

Aanpak

1. Modelleren van factoren die arbeidsproductiviteit beïnvloeden
2. Top 3 van factoren die door prefabricatie beïnvloed worden
3. Kwantificeren van de invloed van de top 3
4. Creëren van eindmodel en simulatie
 

Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Dit onderzoek draagt bij aan de achtste doelstelling: eerlijk werk en economische groei. Het bevordert economische productiviteit met technologische modernisatie en innovatie en legt de klemtoon op één van de arbeidsintensieve sectoren.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?