Toekomstscenario's voor journalistiekonderwijs

journalistiek onderwijs
Hoe leid je op voor een werkveld dat onder invloed van economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zo snel verandert? Dat is het uitgangspunt van het scenario-onderzoek waarmee we radicale, samenhangende, maar ook plausibele scenario’s opstellen voor de toekomst van journalistiekonderwijs. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is niet om de toekomst te voorspellen, maar om richting te geven aan het debat over onderwijs in de journalistiek en professionalisering in de journalistiek (leven lang leren/ontwikkelen). 

Resultaten

Het resultaat van het project is een matrix met twee assen waarop vier uiteenlopende scenario’s zijn uitgewerkt. 

Meer informatie over de resultaten vind je op www.journalistiekonderwijs.nl en www.journalismlab.nl/journalistiek-onderwijs-in-2030/

Looptijd

01 januari 2021 - 30 juli 2022

Aanpak

Voor dit project zijn 50 experts geraadpleegd die zich op het snijvlak van journalistiek en onderwijs bevinden. In diverse rondes hebben zij vastgesteld welke zekere en onzekere trends er spelen, op basis waarvan de assen zijn samengesteld. 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Yael de Haan | lector | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Yael de Haan
  • Lector
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
 • Maaike Severijnen | onderzoeker | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Maaike Severijnen
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Samenwerking met kennispartners

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Maaike Severijnen | onderzoeker | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Maaike Severijnen

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie