TO-ENGAGE: inzicht in de communicatieve redzaamheid van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt de taalontwikkeling niet goed op gang. Dit kan gevolgen hebben voor de communicatie in het dagelijks leven. Kinderen verschillen in de mate waarin ze communicatief redzaam zijn.

Doel

Het doel van het promotieonderzoek TO-ENGAGE is om ouders en professionals inzicht te geven in de communicatieve redzaamheid van kinderen met TOS. We onderzoeken hoe communicatieve redzaamheid zich ontwikkelt. Daarnaast ontwikkelen we meetinstrumenten om de communicatieve redzaamheid in kaart te brengen. 

Dit promotieonderzoek is een vervolg op het praktijkgerichte onderzoeksproject ENGAGE. In dit project ontwikkelden we met ouders van kinderen met TOS en professionals uit verschillende disciplines een definitie van het begrip ‘communicatieve redzaamheid’.De definitie luidt: “Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden."

Samen met logopedisten en ouders van een kind met TOS ontwikkelden we bovendien de gesprekstool ENGAGE. Hiermee kan de logopedist het perspectief van (de ouders van) het kind een centrale plaats in de behandeling geven en goed inspelen op de hulpvraag.

In dit nieuwe project onderzoeken we welke omgevings- en persoonlijke factoren van invloed zijn op de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met TOS. Daarnaast onderzoeken we de klinimetrische eigenschappen van FOCUS-34-NL. Dit is een oudervragenlijst waarmee de logopedist de impact van de TOS op het dagelijks leven van jonge kinderen kan meten (Thomas-Stonell, Oddson, Robertson, Walker & Rosenbaum, 2012).

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 mei 2018 - 31 december 2022

Aanpak

Beïnvloeding communicatieve redzaamheid
We onderzoeken welke factoren invloed hebben op de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Tijdens workshops met logopedisten toetsen we de resultaten op bruikbaarheid. We willen kunnen verklaren hoe de ontwikkeling van de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met TOS verloopt.


Onderzoek oudervragenlijst
Daarnaast onderzoeken we de inhoudsvaliditeit, structurele validiteit, constructvaliditeit, betrouwbaarheid en interpreteerbaarheid van FOCUS-34-NL; een oudervragenlijst waarmee de logopedist de invloed van de taalontwikkelingsstoornis op het dagelijks leven van jonge kinderen kan meten.

In TO-ENGAGE ontwikkelen we kennis over hoe de impact van TOS op het dagelijks functioneren van jonge kinderen inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit resulteert in instrumenten die het perspectief van ouders een centrale plaats in de behandeling geven en die logopedisten ondersteunen bij het bevorderen van de participatie van jonge kinderen met TOS. Deze kennis kan worden toegepast bij het ontwikkelen van effectieve interventies. 
 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Ingrid Singer | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ingrid Singer
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners