Sport- en beweegakkoord Amersfoort

Vrouw bereid zich voor om te klimmen
Het lectoraat PSO monitort en evalueert het Amersfoortse Sport- en Beweegakkoord. Daarnaast ontwikkelen we een beoordelingsinstrument en een aanvraagformulier om de kwaliteit en impact van de projectvoorstellen beter te kunnen beoordelen.

Doel

Dit onderzoek maakt inzichtelijk wat de impact is van het lokale Sport- en Beweegakkoord op de centrale ambitie om alle Amersfoorters een leven lang aan sport- en beweeg-activiteiten te laten deelnemen en wat de rol van de kerngroep is. Daarnaast draagt het ontwikkelen van het beoordelingsinstrument bij aan een transparant, overdraagbaar een eerlijk beoordelingsproces van projectvoorstellen.

Resultaten

Het onderzoek heeft diverse resultaten opgeleverd, waaronder onderstaande: 

  • De kerngroep speelt een cruciale rol, waarbij de verbinding tussen verschillende domeinen een belangrijke succesfactor is;
  • De communicatie, beoordelingsprocedure en taakverdeling vereisen nog aandacht;
  • Het beoordelingsproces van projectaanvragen kan nog transparanter, kritischer en efficiënter worden vormgegeven;
  • Daarom is een nieuw beoordelingsinstrument ontwikkeld.

Looptijd

01 september 2020 - 16 maart 2023

Aanpak

De evaluatie en monitoring van het Amersfoortse Sport- en Beweegakkoord heeft plaatsgevonden via online en offline-evaluatiebijeenkomsten. De ontwikkeling van het beoordelingsinstrument is gebaseerd op deskresearch, literatuurstudie en evaluatiebijeenkomsten met de kerngroep. In het verantwoordingsverslag gaan we uitgebreid in op de wijze waarop het beoordelingsinstrument tot stand is gekomen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wil je samenwerken of heb je een vraag?