Monitor Sport- en Beweegakkoord Amersfoort

Auteurs Bas van Nierop, Isabelle Dielwart, Froukje Smits
Publicatiedatum 2023
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Op verzoek van de gemeente Amersfoort heeft het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht het lokale Sport- en Beweegakkoord onderzocht. Het originele doel van het onderzoek was het inzichtelijk maken van de impact van het lokale Sport- en Beweegakkoord. In dit akkoord staat de ambitie om alle Amersfoorters een leven lang aan sport- en beweegactiviteiten te laten deelnemen centraal.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden eindverslag, beoordelingsinstrument, projectaanvragen, sport- en beweegakkoord, Amersfoort

Bas van Nierop