Slim Gips

Slim gips
Het onderzoeksproject gaat over het inbedden van smart technologie om de huidige immobilisatieoplossingen, veelal gips, te optimaliseren en het ontwerpen van slimme alternatieven voor het huidige gips.

Doel

Doel van het onderzoek Slim Gips is inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van slimme immobilisatie oplossingen. Deze inzichten worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe ontwerpen met behulp van sensoren én voor het ontwikkelen van alternatieven voor de huidige immobilisatie oplossingen m.b.v. nieuwe vervaardigingstechnieken.

Resultaten

  • Het vergroten van inzicht in het immobilisatieproces voor behandelaars -zoals gipsmeesters- door het gebruik van ingebedde technologie. Dit leidt ertoe dat de behandelaars de behandeling nog beter af kunnen stemmen op de patiënt.
  • (Oplossingen voor) alternatieven voor immobilisatie alsook het bieden van een ontwerpmethodologie  en richtlijnen voor het ontwerpen van smart medical casts en alternatieven.
 
Slim gips 2
Slim gips 2

Looptijd

01 september 2022 - 01 september 2026

Aanpak

Volgens design inclusive research, waarbij design ingebed is als onderzoeksmiddel. Het onderzoek wordt in samen werking met onder andere het UMCU en het Reinier Haga Orthopedisch centrum uitgevoerd.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners