Rollen in moderne docententeams -een review

Het bieden van toekomstbestendig hoger onderwijs is complex en maakt het docentenberoep veelzijdig. Deze review brengt die veelzijdigheid in kaart, rekening houdend met de verschillende werkcontexten van docenten en combinaties van hun rollen. De verworven inzichten kunnen vervolgens bijdragen aan het bevorderen van wendbaarheid, professionele ontwikkeling en samenwerking in teams.

Doel

Met deze overzichtsstudie beogen we verschillende docentrollen en mogelijke combinaties te identificeren, rekening houdend met verschillende werkcontexten van docenten. Dit overzicht levert hedendaagse rolbeschrijvingen op die kunnen helpen bij het bevorderen van wendbaarheid, professionele ontwikkeling en samenwerking in teams.

Resultaten

  • Een overzicht van docentrollen met korte beschrijvingen, mogelijke combinaties van rollen en in welke werkcontexten die zijn aangetroffen, op basis van empirie
  • Suggesties ter bevordering van wendbaarheid, professionele ontwikkeling en samenwerking 

Looptijd

01 september 2022 - 30 september 2023

Aanpak

in vijf stappen (Arksey & O’Malley, 2005) wordt een scoping review uitgevoerd:

  • onderzoeksvraag identificeren;
  • identificeren van relevante artikelen;
  • artikelen selecteren;
  • data in kaart brengen:
  • verzamelen, samenvatten en rapporteren van resultaten.

Betrokken HU-onderzoekers

NRO Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs 2021, projectnummer 40.5.22945.018.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?