Programmeren en computational thinking in het basisonderwijs

Studenten werken aan praktijkproef

'Computational thinking’ is het denken in oplossingen met behulp van computertechnologie. Het overheidsbeleid in Nederland wil dit én programmeren onderdeel maken van de lesstof binnen het basisonderwijs. Maar wat is dan een geschikte leerlijn? En welke kennis en vaardigheden hebben de leerkrachten hiervoor nodig?

Doel

Het centrale doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een geschikte, aansprekende en haalbare leerlijn voor de bovenbouw van het basisonderwijs. We willen inzicht geven in;

 • het ontwikkelingsniveau van leerlingen en hoe dit het leren van ‘computational thinking’ en programmeren beïnvloedt;
 • welke praktijkvoorbeelden aansprekend zijn voor leerlingen;
 • hoe er een balans gevonden kan worden tussen verschillende lesmethodes;
 • hoe vooruitgang zichtbaar gemaakt kan worden;
 • welke deskundigheid leerkrachten nodig hebben om de leerlingen te begeleiden en onderwijzen in ‘computational thinking’ en programmeren.

Resultaten

We verwachten dat de ontwikkelde leerlijn het volgende zal opleveren:

 • Onderwijsmaterialen
 • Mogelijke onderwijsmethodes
 • Beoordelingsinstrumenten
 • Een beschrijving van de kennisontwikkeling van leerlingen
 • Mogelijkheden voor het professioneler maken van leerkrachten

We publiceren de praktijkopbrengsten in de vorm van lessen, opdrachten en handleidingen onder Creative Commons-licentie. Wetenschappelijke opbrengsten stellen we open in de vorm van vier wetenschappelijke artikelen.

Looptijd

01 december 2017 - 01 september 2022

Aanpak

We doen onderzoek naar het ontwerp van de leerlijn in samenwerking met leerkrachten. We testen versies van het ontwerp op meerdere scholen van de SPO Utrecht en KSU. De leerkrachten doen mee in de verschillende fasen van het onderzoek als bron, medeontwerper en proefpersoon.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Gerard Dummer
  • Promovendus
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Elwin Savelsbergh
  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Samenwerking met kennispartners

SPO Utrecht (Stichting Openbaar Primair Onderwijs), KSU (Katholieke Scholenstichting Utrecht)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerard Dummer

 • Promovendus
 • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs