Passende modellen voor personeelsbezetting binnen de verpleegkundige context

Een effectieve verpleegkundige bezetting is cruciaal voor de kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. Uit de huidige literatuur blijkt dat dezelfde personeelsmodellen in verschillende contexten zorgen voor verschillende uitkomsten. Samen met een internationaal onderzoeksteam kijken we welk personeelsmodel werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, hoe en waarom. 

Doel

Achterhalen hoe uiteenlopende verpleegkundige personeelsmodellen in verschillende contexten via verschillende mechanismen invloed hebben op cliëntenzorg, op verpleegkundigen en op de gezondheidszorg in het algemeen. 

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn het uitgangspunt voor de implementatie van verpleegkundige personeelsmodellen in verschillende contexten. Hierdoor worden de gewenste resultaten verkregen voor cliënten, de verpleegkundigen en de gezondheidszorg.

Looptijd

01 mei 2020 - 01 april 2023

Aanpak

De studie bestaat uit drie overlappende iteratieve fases waarbij we een Realist-perspectief hanteren. In de eerste fase wordt de literatuur verkend en worden focusgroepen gehouden. Gedurende de tweede fase worden de initiële onderzoeksvragen verfijnd. In de laatste fase worden verschillende programmatheorieën ontwikkeld die verklaren hoe verschillende verpleegkundige personeelsmodellen lijken te werken in verschillende contexten. 

Cofinanciering

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Canadese instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg (CIHR, nummer 426039).

Betrokken HU-onderzoekers

  • Inge Wolbers | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken
    Inge Wolbers
    • Promovendus
    • Lectoraten: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen

Samenwerking met kennispartners

De hoofdonderzoekers zijn Dr. Cummings (Universiteit van Alberta), Dr. Booth (Universiteit van Sheffield), Dr. Harvey (Universiteit van Adelaide), Dr. Kitson (Flinders Universiteit Zuid-Australië) Dr. Raymond (Universiteit van Alberta).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Inge Wolbers | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Inge Wolbers

  • Promovendus
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen