PANORAMA

Binnen dit Europees project zal met samenwerkingspartners uit Nederland, België en Slowakije samengewerkt worden aan een systeem voor het detecteren van online hate speech in de verschillende Europese talen. Het project richt zich op het ontwikkelen en opzetten van een monitor van online hatespeech en desinformatie: de European Observatory of Online Hate . De inzichten worden verwerkt in informatie dashboards, rapportages en bijeenkomsten voor relevante stakeholders op het gebied van beleidzaken, veiligheid en sociaal werk.

Doel

Met dit project wordt een Europees onderzoekscentrum naar onlinehaatspraak en desinformatie opgezet: European Observatory of Online Hate (EOOH). De opgedane inzichten moeten experts helpen om onder andere online radicalisering vroegtijdig te detecteren in de 24 landstalen van de Europese Unie. Bij dit project wordt een netwerk aan experts opgebouwd  om de observaties om te zette naar inzichten en concreet beleid.

Resultaten

Dit project richt zich op de volgende doelen:

  • Inzicht in online verspreiding hate speech en desinformatie
  • Versterken samenwerking en kennisuitwisseling met stakeholders in de praktijk in de publieke en private sector.
  • Bewustwordingscampagnes i.h.b. gericht op jongeren

Resultaten
Het project heeft al geleid tot verschillende resultaten waaronder de volgende blogs:

 

"

De reden waarom de EU 

EOOH)in het leven riep is dat dit onderzoekscentrum grip probeer te krijgen op online trends, waarna experts met die informatie aan de slag kunnen gaan. Niet om te censureren, maar om gericht tegengewicht te bieden.

"

Guy de Pauw
CEO Textgain

Looptijd

01 januari 2021 - 01 januari 2023

Aanpak

Ontwikkelen van Explainabale AI technologie voor online hate speech detectie en monitoring en een lexicon in 24 EU talen. Bij de European Observatory of Online Hate (EOOH) worden meer dan 50 experts en organisaties betrokken, van AI onderzoekers, sociaal werk deskundigen, Europese politiediensten, mensenrechtenorganisaties tot beleidsmakers.

Betrokken HU-onderzoekers

Doorwerking van het onderzoek

  • Inzichten in verspreiding en adequate counter narratieven en interventies voor online social werk onderwijs.
  • Inzichten voor de beroepspraktijk voor AI onderzoek, sociaal werk deskundigen, Europese politiediensten, mensenrechtenorganisaties en beleidsmakers.

Samenwerking met kennispartners

Het consortium onder leiding van Textgain uit België, omvat partners uit Nederland, Hogeschool Utrecht en Dare to Be Grey, en PCDS uit Slowakije. 

Het onderzoek wordt gefinancierd door de EU, projectnummer 963801 voor call REC-AG-2020.

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Anand Sheombar | onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Anand Sheombar

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen