Ondersteuning van verantwoorde mens-AI samenwerking voor hulpdiensten

brandweer
Hulpdiensten werken in complexe, dynamische en onvoorspelbare omgevingen. De integratie van steeds geavanceerdere sensoren en kunstmatige intelligentie beïnvloedt de werkprocessen en besluitvorming van hulpdiensten en leidt tot nieuwe uitdagingen op het gebied van optimale en verantwoorde mens-AI samenwerking. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is het om requirements voor collaboratieve (mens-AI) besluitvorming te bepalen en een bijhorend raamwerk voor samenwerking te ontwikkelen om de opbouw van gedeeld situatiebewustzijn en teamprestatie tijdens incidentbeheersing in complexe en dynamische situaties te bevorderen.

Resultaten

De volgende resultaten worden verwacht:

  • Requirements (gebaseerd op waarden en contextfactoren) waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het ontwerp, de implementatie en de inzet van verantwoorde collaboratieve beslisondersteuning voor mens-AI teams in complexe en dynamische omgevingen
  • Framework voor gezamenlijke beslisondersteuning om de opbouw van gedeeld situatiebewustzijn en teamprestaties te bevorderen, rekening houdend met onderliggende waarden
  • Toegepaste methoden en tools voor de evaluatie van mens-AI samenwerking in complexe en dynamische omgevingen.

 

Looptijd

01 september 2022 - 30 september 2026

Aanpak

De onderzoeksaanpak voor dit project is Design Science Research. Stakeholders worden nauw betrokken bij het ontwerpproces. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

TU Delft

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Tina Mioch

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence