Oefentherapie: gezond bewegen in de leefomgeving van de patiënt

Oefentherapeut met cliënt

In de praktijk van oefentherapeuten is nieuw beweeggedrag eenvoudig aan te leren, maar cliënten geven aan dat het lastig is dit nieuwe gedrag thuis vast te houden. In dit project onderzoeken we manieren om oefentherapie dichter naar de leefwereld van de cliënt te brengen. Dat verbetert de effectiviteit van de behandeling.

Doel

Doel van het project is om de kennis over oefentherapeutische behandelstrategieën (motorisch leren, zelfmanagement, gedragsverandering) te vergroten en door te ontwikkelen. Zo kunnen patiënten succesvol gecoacht worden in het zelf reguleren van hun bewegingsgedrag in hun eigen context.

Resultaten

  • Inzicht in barrières en bevorderaars van motorisch leren en gedragsverandering vanuit patiënten en therapeuten perspectief
  • Inzicht in gebruikte elementen van oefentherapie
  • Toolbox voor patiënten en therapeuten
  • Onderzoeksnetwerk voor oefentherapie

Looptijd

01 december 2021 - 01 december 2025

Projectnieuws en evenementen

Aanpak

  • Literatuurstudie
  • Interviews met chronische-pijnpatiënten
  • Focusgroepen en Delphi-rondes met oefentherapeuten
  • Prototyping van toolbox van papier naar online

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met twee hogescholen en diverse patiëntenverenigingen.

Co-financiering

 Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Paramedische Zorg, projectnummer 80-86900-98-050.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Matthijs Tuiijt | onderzoeker lectoraat Innovatie van Beweegzorg | Hogeschool Utrecht

Matthijs Tuijt

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg