Nieuwsmijding en het effect op de geinformeerde burger

Nieuwsmijding
Door nieuws te volgen wordt de burger geïnformeerd over wat er speelt in de samenleving. Een vereiste voor een goed werkende democratie. Maar steeds meer mensen keren het nieuws de rug toe. Wat betekent dit voor de burger en de rol van nieuwsmedia in een democratische samenleving?

Doel

Hoe het publiek navigeert door het wijdverspreide nieuwsaanbod, en waarom zij kiezen iets wel of niet te consumeren, is belangrijk om de veranderde informatiefunctie van nieuwsmedia te begrijpen. Doel van dit promotieonderzoek is concrete inzichten te krijgen in nieuwsmijders, hun motivaties en hoe zij geïnformeerd zijn.

Resultaten

Dit promotieonderzoek loopt momenteel. Gedurende het onderzoek zullen er meerdere artikelen gepubliceerd worden, zowel in wetenschappelijke als in vaktijdschriften. Daarnaast zullen er regelmatig blogs verschijnen op journalismlab.nl. De resultaten van het onderzoek zullen ook ingezet worden voor educatiedoeleinden in het journalistieke onderwijs.

Looptijd

01 februari 2020 - 01 november 2024

Aanpak

Het onderzoek naar nieuwsmijding bestaat uit vijf deelstudies.

 • Wat is nieuwsmijding?
  Literatuurstudie en Delphi-methode onder journalistiek experts  
 • Wat zijn de aanleidingen en implicaties van nieuwsmijding in het dagelijks leven?  
  Interviews met nieuwsmijders  
 • Wie zijn de verschillende nieuwsmijders?  
  Survey - profielen  
 • Hoe en in hoeverre zijn nieuwsmijders geïnformeerd?  
  Experience sampling method  
 • Effecten van nieuwsmijding op welzijn en maatschappelijke betrokkenheid  
  Longitudinale survey

Betrokken HU-onderzoekers

 • Kiki de Bruin
  Kiki de Bruin
  • Promovendus
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
 • Yael de Haan
  Yael de Haan
  • Lector
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Samenwerking met kennispartners

Dit promotieonderzoek loopt onder begeleiding van van lector Yael de Haan (Hogeschool Utrecht), prof. dr. Rens Vliegenthart en dr. Sanne Kruikemeier, beiden werkzaam bij Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Universiteit van Amsterdam.

Nieuws

Bekijk de blog van Kiki over haar onderzoek: 

Kiki de Bruin

Kiki de Bruin

 • Promovendus
 • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie