Fairness, accountability, and transparency in algorithmic comment moderation

moderation_chats
Moderatie van lezersreacties onder nieuwsartikelen is erg arbeidsintensief. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt moderatie mogelijk tegen een redelijke prijs. Aangezien elke toepassing van kunstmatige intelligentie eerlijk en transparant moet zijn, is het belangrijk om te onderzoeken hoe media hieraan kunnen voldoen.

Doel

Dit promotieproject zal zich richten op de rechtvaardigheid, accountability en transparantie van algoritmische systemen voor het modereren van lezersreacties. Het biedt een theoretisch kader en bruikbare matregelen die nieuwsorganisaties zullen ondersteunen in het naleven van recente beleidsvorming voor een waardegedreven implementatie van AI. Nu steeds meer nieuwsmedia AI gaan gebruiken, moeten ze rechtvaardigheid, accountability en transparantie in hun gebruik van algoritmen meenemen in hun werkwijzen.

Resultaten

Hoewel moderatie met AI zeer aantrekkelijk is vanuit economisch oogpunt, moeten nieuwsmedia weten hoe ze onnauwkeurigheid en bias kunnen verminderen (fairness), de werking van hun AI bekendmaken (accountability) en de gebruikers laten begrijpen hoe beslissingen via AI worden genomen (transparancy). Dit proefschrift bevordert de kennis over deze onderwerpen.

Looptijd

01 februari 2022 - 01 februari 2025

Aanpak

De centrale onderzoeksvraag van dit promotieonderzoek is: Hoe kunnen en moeten nieuwsmedia rechtvaardigheid, accountability en transparantie in hun gebruik van algoritmes voor commentmoderatie? Om deze vraag te beantwoorden is het onderzoek opgesplitst in vier deelvragen.

  • Hoe gebruiken nieuwsmedia algoritmes voor het modereren van reacties?
  • Wat kunnen nieuwsmedia doen om onnauwkeurigheid en bias bij het modereren via AI van reacties te verminderen?
  • Wat moeten nieuwsmedia bekendmaken over hun gebruik van moderatie via AI?
  • Wat maakt uitleg van moderatie via AI begrijpelijk voor gebruikers van verschillende niveaus van digitale competentie?
 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Ernst-Jan Hamel

Ernst-Jan Hamel

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence