Leeromgevingen over disciplinaire grenzen heen

Complexe vraagstukken vragen om professionals die over grenzen van disciplines samenwerken, zeker in zorg en welzijn. Om dit te leren zijn discipline overstijgende, in-society leeromgevingen nodig. Er zijn veel varianten (multi-, inter-, cross- of transdisciplinaire/professionele leeromgevingen), maar het is niet altijd duidelijk wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen die varianten. Dit onderzoek richt zich op de kenmerken van de verschillende varianten en hoe ze te ontwerpen.

Doel

Via een synthese van inzichten uit de literatuur hebben wij als doel om ontwerpkennis te vinden die professionals uit beroepsonderwijs en het werkveld helpt om gezamenlijk leeromgevingen te ontwerpen en zo indirect het aanbod aan discipline overstijgend onderwijs te versterken.

Resultaten

Deze overzichtsstudie levert gevalideerde ontwerpkennis op, die bruikbaar is voor het ontwerpen van in-society leeromgevingen in het hoger onderwijs. Deze ontwerpkennis is relevant voor beleidsmakers, projectleiders, docenten, onderwijsontwikkelaars, professionals in het veld en onderwijsonderzoekers.

Lees het onderzoeksrapport:

Looptijd

01 september 2022 - 01 maart 2024

Aanpak

Wij hanteren een discipline-overstijgende aanpak met onderzoekers van verschillende expertisegebieden: gezondheidszorg, sociaal werk, sociaaljuridische dienstverlening, ICT en onderwijskunde. We doorzoeken vijf databases, selecteren relevante artikelen en vatten deze samen. Via thematische analyse komen we tot ontwerpkennis, die wordt gevalideerd middels focusgroepen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Foto van Erica Bouw

Erica Bouw

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs