Onderwijs op de grens van school en de beroepspraktijk: leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Fysiotherapiepraktijk

In het beroepsonderwijs leren studenten op school en in de beroepspraktijk. Leeromgevingen op de grens van school en werk helpen studenten om beide contexten met elkaar te verbinden. Hoe kunnen we deze leeromgevingen typeren en hoe kunnen we verschillende types vormgeven?

Doel

We willen met dit onderzoek inzicht krijgen in de verschillende leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk en hoe ze worden vormgegeven. Hiermee kunnen we het bestaande onderwijs beter verklaren en vergelijkbare vormen ontwikkelen en onderzoeken. We richten ons op:

 • Kenmerken van leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk.
 • Beschrijvingen van onderwijsvormen (mbo/hbo).
 • Een typologie waarmee leeromgevingen kunnen worden ingedeeld
 • Handvatten voor het ontwerpen van leeromgevingen in nauwe samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk.

Resultaten

Wetenschappelijke opbrengsten

 • Presentaties op de Onderwijs Research Dagen (ORD) en op internationale wetenschappelijke conferenties.
 • Vier wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften.
 • Proefschrift met titel 'Ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en werk' (verdediging 18 juni 2021).

Praktijkgerichte opbrengsten

 • Workshops en presentaties over het analyseren en (her)ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk.
 • Een ontwerpraamwerk voor het ontwerpen van leeromgevingen in nauwe samenspraak tussen samenwerkingspartners. 
 • Een format voor het systematisch beschrijven van leeromgevingen in het beroepsonderwijs.

Looptijd

15 december 2015 - 31 augustus 2022

Aanpak

Dit project omvat onder meer een promotieonderzoek, dat werd uitgevoerd door Erica Bouw. Dit promotieonderzoek betrof een samenwerking tussen de OU en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotor vanuit de OU was prof. dr. Elly de Bruijn (tevens lector Beroepsonderwijs), en de co-promotor vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs was dr. Ilya Zitter (lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs). Op 18 juni 2021 vond de proefschriftverdediging plaats.

Het promotieonderzoek bestond uit vier deelstudies:

 • Een systematisch literatuuronderzoek.
 • Een casestudie met cases in het mbo en het hbo.
 • Focusgroepen met experts in het mbo en hbo.
 • Diepte-interviews met experts uit het bedrijfsleven.

De uitkomsten van het promotieonderzoek worden toegepast bij het realiseren van leeromgevingen waarin onderwijs en bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken en van elkaar kunnen leren, zoals bij het project ‘Hybride lerend systeem water’ en het HU programma Gezond & Wel. Ook wordt de ontwerpkennis toegepast bij onderzoeken in het mbo, zoals bij het onderzoek naar leeromgevingen in regio Rijnland in samenwerking met practoraat Research Lab van mboRijnland.

Voortzetting van het project na afronding het promotieonderzoek wordt beoogd via een postdoc voucher. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit.