Promotieonderzoek: Onderwijs op de grens van school en de beroepspraktijk: een typologie van leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Fysiotherapiepraktijk

In het beroepsonderwijs leren studenten op school en in de beroepspraktijk. Leeromgevingen op de grens van school en werk helpen studenten om beide contexten met elkaar te verbinden. Hoe kunnen we deze leeromgevingen typeren?

Doel

We willen met dit promotieonderzoek inzicht krijgen in de verschillende leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk. Hiermee kunnen we het bestaande onderwijs beter verklaren en vergelijkbare vormen ontwikkelen en onderzoeken. We richten ons op:

  • Kenmerken van leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk.
  • Beschrijvingen van onderwijsvormen (mbo/hbo).
  • Een typologie waarmee leeromgevingen kunnen worden ingedeeld en afwegingen kunnen worden gemaakt tussen wat nodig is en de verwachte leerprocessen en resultaten.

Resultaten

Wetenschappelijke opbrengsten

  • Presentaties op de Onderwijs Research Dagen (ORD) en op internationale wetenschappelijke conferenties.
  • Vier ingediende wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften.
  • Proefschrift

Praktijkgerichte opbrengsten

Workshops en presentaties over het analyseren en (her)ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en beroepspraktijk.

Looptijd

15 december 2015 - 31 december 2020

Aanpak

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de OU en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotor vanuit de OU is prof. dr. Elly de Bruijn (ook lector Beroepsonderwijs), en de co-promotor vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs is dr. Ilya Zitter.

Dit promotieonderzoek bestaat uit drie deelstudies:

  • Een systematisch literatuuronderzoek
  • Een casestudie met cases in het mbo en het hbo
  • Diepte-interviews en focusgroepen met experts om te komen tot een typologie van leeromgevingen.

Verwachte resultaten kunnen helpen bij het ontwerpen van leeromgevingen in het mbo en hbo.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit.