Hypothyreoïdiepatiënten: Hypo, maar niet happy

Oudere man neemt medicijnen
In Nederland hebben ruim een half miljoen mensen een verminderde of geen schildklierfunctie (hypothyreoïdie), een chronische ziekte waar levenslange medicatie voor nodig is. Het huidige medicijn levothyroxine (LT4) verhelpt meestal wel de afwijkende bloedwaarden, maar niet altijd de klachten van de patiënten. We onderzoeken deze restklachten en kijken hoe tevreden hypothyreoïdie patiënten zijn over hun behandeling en de zorgverlening.

Doel

Het eerste doel van dit onderzoek is om de restklachten bij hypothyreoïdie-patiënten die medicatie gebruiken in kaart te brengen door de kwaliteit van leven, het algemeen dagelijks functioneren en de symptomen die bij hypothyreoïdie horen te inventariseren bij patiënten en controle personen (zonder schildklierziekte).
Het tweede doel is om de tevredenheid over de behandeling en de ontvangen zorg bij hypothyreoïdie te meten, waardoor knelpunten worden aangetoond. Uiteindelijk hopen we hiermee de behandeling en de zorg van hypothyreoïdie-patiënten te verbeteren.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kwaliteit van leven bij hypothyreoïdie-patiënten duidelijk lager is vergeleken met controle personen zonder schildklierziekte, ondanks behandeling met de standaard medicatie LT4 en ondanks bloedwaarden in het referentiebereik. Ook ondervonden mensen last bij het dagelijks functioneren en hadden ze nog steeds symptomen die aan hypothyreoïdie gerelateerd zijn. Verder bleek dat de patiënten niet erg tevreden waren met de standaard medicatie (LT4) en ook niet met de zorg die ze kregen toen ze de diagnose hypothyreoïdie te horen kregen van de arts. We concluderen dat er duidelijke restklachten en ontevredenheid bestaat bij patiënten met hypothyreoïdie, die worden behandeld volgens de standaard behandelrichtlijn (LT4) en goede bloedwaarden. We stellen voor om onderzoek te doen naar een betere behandeling en zorgverlening voor mensen met hypothyreoïdie.

Looptijd

01 januari 2014 - 01 december 2023

Aanpak

We hebben de restklachten bij hypothyreoïdie-patiënten die medicatie gebruiken in kaart gebracht door het volgende te meten:

 • Kwaliteit van leven
 • Algemeen dagelijks functioneren
 • Geschiedenis van hun symptomen

Verder hebben we gemeten:

 • Tevredenheid over de medicatie
 • Tevredenheid over de zorgverlening

Betrokken HU-onderzoekers

 • Ellen Molewijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
 • Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  Rob Heerdink
  • Lector
  • Lectoraten: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking met kennispartners

Bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek hebben we samengewerkt met de Schildklier Organisatie Nederland (SON), Amsterdam UMC, UMC Utrecht en UMC Groningen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ellen Molewijk

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie