Fit en veilig ouder worden

oudere mensen wandelen
Om fit en veilig ouder te worden is het belangrijk voor ouderen om vallen te voorkomen. Er bestaan effectieve, wijkgerichte valpreventie-interventies, maar de implementatie ervan stokt. Hoe zorgen we ervoor dat deze interventies succesvol geïmplementeerd kunnen worden in de wijk? En welke kennis en expertise kunnen wij als onderzoekers opdoen op dit vlak?

Doel

Vanuit ZonMw is een landelijk Implementatienetwerk Sport & Bewegen opgezet, waar onderzoekers worden opgeleid tot implementatiedeskundigen. Meike van Scherpenseel neemt deel aan dit netwerk en zal opgedane ervaring en kennis opdoen en delen binnen het valpreventie-project (FRIEND) en het onderwijs.

Resultaten

We verwachten:
- kennisvergroting van implementatieonderzoek (opzet, uitvoering, evaluatie);
- meer inbedding van het thema ‘implementatie’ in zowel bachelor- als masteropleidingen binnen de HU, in eerste instantie in het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS).

Looptijd

01 september 2021 - 01 maart 2024

Aanpak

Vanuit het Implementatienetwerk zijn er maandelijkse bijeenkomsten. De opgedane kennis wordt breed gedeeld, zowel binnen het valpreventie-project (FRIEND), als binnen verschillende lectoraten van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en met verschillende opleidingen binnen het IBS.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het  Implementatienetwerk Sport & Bewegen is een initiatief van:
ZonMw
 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?