e-Valpreventie

Het doel van dit project is om via een blended interventie bij te dragen aan het voorkomen van valongelukken bij thuiswonende 65-plussers. De interventie wordt mede-ontworpen en getest door mensen uit de doelgroep en door fysiotherapeuten en studenten van de master Geriatriefysiotherapie. 

Doel

Het doel is om via een blended interventie bij te dragen aan het voorkomen van valongelukken bij thuiswonende 65-plussers. De interventie wordt mede-ontworpen en getest door mensen uit de doelgroep, fysiotherapeuten en studenten van de master Geriatriefysiotherapie.

Relevantie

Valpreventie is zeer actueel. De Ketenaanpak Valpreventie zet in op brede screening op valrisico van 65-plussers door gemeenten. Na screening zal een deel van de mensen in aanmerking komen voor een valpreventieve beweeginterventie bij een fysiotherapiepraktijk. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de bruikbaarheid van een interventie die mensen met een verhoogd valrisico deels thuis kunnen uitvoeren, begeleid door een fysiotherapeut. De resultaten zullen impact hebben op de verdere uitwerking van de Ketenaanpak Valpreventie.

Resultaten

  • Het product zelf: een blended interventie waarbij een fysiek valpreventieprogramma en digitale ondersteuning geïntegreerd zijn
  • Inzicht in de bruikbaarheid van de interventie bij thuiswonende 65-plussers en fysiotherapeuten
  • Bijdragen aan de landelijke ambitie om valpreventie aan te bieden aan 65-plussers

     

Looptijd

01 januari 2024 - 01 januari 2029

Aanpak

We combineren expertise van eindgebruikers, kennisinstellingen en een eHealth-ontwikkelaar voor de ontwikkeling en continue evaluatie van de blended interventie. We focussen daarbij op bruikbaarheid.

Financiering

eValpreventie wordt gefinancierd door SIA RAAK via een KIEM subsidie.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Saskia te Velde Onderzoeker

Saskia te Velde

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg