E-Health inzet voor betere Selectie Ouderen voor Medicatiebeoordeling (E-SOM)

Handen met telefoon

Bij ouderen die zelfstandig thuis wonen kunnen mogelijk medicatieproblemen ontstaan. In dit project staat een e-health toepassing (app) centraal waarmee signalen voor mogelijke medicatieproblemen kunnen worden opgevangen. Hiermee kunnen apotheker en huisarts beter selecteren voor welke doelgroep een jaarlijkse medicatiebeoordeling (MBO) zinvol en effectief kan zijn.

Doel

Met behulp van dit project kunnen we nagaan of het zinvol en uitvoerbaar is om oudere patiënten die mogelijk baat hebben bij een MBO te selecteren d.m.v. het opvangen van signalen met een app bij deze mensen thuis.

Resultaten

Het resultaat van dit project bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een app, aangepast vanuit bestaand e-Health platform MedGUIDE, waarmee bij ouderen thuis relevante signalen kunnen worden opgevangen
 • Instructiemateriaal voor het inzetten van de app in de apotheek en bij ouderen thuis
 • Informatie over de haalbaarheid en effectiviteit van het inzetten van de app in de praktijk.

 

Looptijd

09 januari 2020 - 07 september 2022

Aanpak

 • D.m.v. literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen met de gebruikers van de app (oudere patiënten mantelzorgers en apothekers) in kaart brengen aan welke voorwaarden de app moet voldoen.
 • Het ontwikkelen/aanpassen van de app en bijbehorend instructiemateriaal.
 • Het pilot-testen van de app in twee apotheken.

Vanuit de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen (2012) zijn criteria geformuleerd voor de selectie van patiënten die in aanmerking komen voor een MBO. In de praktijk blijkt het inzetten van deze criteria niet haalbaar en niet effectief. Er zijn echter ook geen concrete criteria bekend die dit wel zijn. Daarom wordt gevraagd aan huisartsen en apothekers om hier zelf een inschatting van te maken binnen de eigen patiëntenpopulatie. Een zelfrapportagemodule via een app bij ouderen thuis kan hierbij helpen. Het beleid van de overheid is gericht op het inzetten van o.a. meer e-Health oplossingen om de zorg betaalbaar te houden. Hier sluit project E-SOM goed bij aan.

Betrokken HU-onderzoeker

 • Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  Rob Heerdink
  • Lector
  • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking met kennispartners

Voor dit project werken wij samen met Connected Care en Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Rob Heerdink

 • Lector
 • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie