Dutch Black Hole Consortium

Einstein Telescope

Wij onderzoeken hoe de kennismaking met actueel fysisch onderzoek in de lerarenopleiding kan bijdragen aan begrip van wetenschap en de vorming van een beroepsidentiteit als natuurkundeleraar.

Doel

In het Dutch Black Hole Consortium werkt een groot aantal instellingen en bedrijven samen aan een beter begrip van zwarte gaten, de meest extreme en mysterieuze objecten in het universum. Een interdisciplinair team van astronomen, computerexperts, geologen en natuurkundigen ontwikkelt betere modellen en gevoeliger meetapparatuur, bijvoorbeeld voor de Einstein Telescope (ET), een ondergrondse detector voor zwaartekrachtsgolven die mogelijk in Zuid-Limburg gebouwd wordt. 

Naast het fundamentele natuurwetenschappelijke onderzoek richt het consortium zich ook op het bevorderen van publiek begrip van moderne natuurwetenschap. Er wordt onderzocht hoe hedendaags natuurkundig onderzoek relevant kan zijn voor de lerarenopleidingen en de curricula van basis- en voortgezet onderwijs. De bijdrage van de HU richt zich op deze laatste twee vragen. Daarnaast worden er publieksactiviteiten ontwikkeld in samenwerking met museum Boerhaave en ontdekkingscentrum Continium, er wordt een Citizen-Scienceproject opgezet met data van de (in aanbouw zijnde) BlackGEM-telescopen.

Looptijd

01 september 2021 - 01 september 2026

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs