Digitale transformatie in ontwikkelingssamenwerking

Binnen dit project wordt gekeken hoe ontwikkelingsorganisaties ondersteund kunnen worden om beter om te gaan met digitale transformatie.

Doel

In afstemming met mantelorganisaties actief in ontwikkelingssamenwerking wil dit project een antwoord te geven op de vraag hoe maatschappelijke organisaties digitale transformatie kunnen organiseren in de context van ontwikkelingssamenwerking met als doel om diverse Sustainable Development Goals te behalen.

"Maatschappelijke organisaties binnen ontwikkelingssamenwerking erkennen de mogelijkheden die digitalisering hen biedt, maar ervaren de gevolgen van digitalisering ook als complex, onzeker en onduidelijk."

Resultaten

Het project resulteert in ontwikkelde instrumenten en trainingsmateriaal voor de ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties voor het omgaan met digital transformatie.

Binnen het project is een eerste paper geschreven: Digital Transformation of Development NGOs: the Case of Transitioning Northern-based Development NGOs

Impact van het project

Dit project versterkt de volgende opleidingen: master Data Driven Business, master of Informatics, master of Project Management en bachelor minor Business Information Management.

Looptijd

01 september 2021 - 30 september 2023

Aanpak

Dit onderzoek bouwt verder op de kennis van het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen en het project social media gebruik in ontwikkelingssamenwerking. Daarbij breidt de kennis uit op het vlak van maatschappelijke organisaties actief in ontwikkelingssamenwerking, waar de dynamiek van geografisch wijd verspreide stakeholders en verschillende niveaus van digitale ontwikkelingen van organisaties zowel vanuit de praktijk als vanuit een academisch perspectief een interessante onderzoekdimensie opleveren. De kernvraag van het onderzoek is: hoe managen maatschappelijke organisaties digitale transformatie door socio-technische systemen in de context van meervoudige waardecreatie in ontwikkelingssamenwerking?

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Partos: De branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Anand Sheombar | onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Anand Sheombar

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen