De doorwerking van financiele schaarste op leefstijl

Mensen met een lagere sociaaleconomische positie leven doorgaans minder gezond. Interventies gericht op een gezondere leefstijl hebben beperkt succes. Dat kan komen door de belemmerende situatie waarin veel mensen uit deze groep leven. Kan aandacht voor financiële schaarste bij deze interventies bijdragen aan de gewenste gedragsverandering en gezondheidswinst opleveren? Daarop focust dit promotieonderzoek. 

Doel

In dit onderzoek kijken we hoe financiële schaarste doorwerkt op leefstijl en het doorlopen van leefstijlinterventies. Ook kijken we of principes uit stress-sensitief werken in leefstijlinterventies helpen om financiële schaarste en chronische stress te verkleinen. Door aandacht voor de situatie van financiële schaarste is het veranderen van de leefstijl misschien gemakkelijker vol te houden. Zo dragen we bij aan de behoeften van overheid, kennisinstellingen en praktijk op het vlak van:

1. Vergroten van kennis over determinanten van sociaaleconomische gezondheidsverschillen;
2.  Vergroten van de effectiviteit van bredere interventies onder kwetsbare groepen.

Resultaten

Gedurende dit promotieonderzoek en na afloop ervan zullen de resultaten via zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte publicaties worden gedeeld. Ter voorbereiding op dit onderzoek voerden we een literatuurstudie uit over de relatie tussen schulden en gezondheid: 

Looptijd

01 september 2021 - 01 september 2025

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies. In de eerste deelstudie wordt het probleem verkend. Vervolgens wordt financiële schaarste onderzocht in bestaande interventies en tot slot wordt een bestaande interventie aangepast en de werking daarvan getoetst in de praktijk. Dit geeft meer inzicht in wat het gezondheidspotentieel van mensen die financiële schaarste ervaren beter kan benutten, zodat bestaande interventies kunnen worden aangepast. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?