De Digitale Accountant – Van een explosie aan digitale mogelijkheden naar integrale dienstverlening

Hoe kan de mkb-accountant digitalisering, ICT en data-analyses inzetten in zijn beroepspraktijk, zodat beter aan de wensen van zijn mkb-klanten wordt voldaan en de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiënter worden. In dit project wordt daarvoor een zelfscan en data-analyse protocol ontwikkelt, waarmee de accountant de digitalisering en data-analyse in zijn beroepspraktijk kan verbeteren.

Doel

De vraag die centraal staat bij dit onderzoek is: Hoe kan de mkb-accountant digitalisering, ICT en data-analyses inzetten in zijn beroepspraktijk, zodat beter aan de wensen van zijn mkb-klanten op het gebied van performance en directere sturing wordt voldaan en de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiënter worden?

Met het beantwoorden van deze vraag wordt de accountant in staat gesteld zijn weg te vinden in het woud aan mogelijkheden op het gebied van digitalisering, ICT en data-analyse die bestaan of momenteel worden ontwikkeld.

Resultaten

Eind 2020 is na een eerder ontworpen gedragscode, een tweede keurmerk voor Erkend Financieringsadviseur MKB ontworpen voor niet-bancaire financiers. Met dit onderscheidende label wordt een kwalitatief hoogwaardige advisering (opleiding en blijvende educatie), werkelijke onafhankelijkheid en bindende uitspraken door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gegarandeerd. Er is grote belangstelling bij marktpartijen voor dit keurmerk. De grootste partijen hebben zich direct gecommitteerd in het gebruik ervan.

Looptijd

01 april 2020 - 01 april 2022

Aanpak

Het project bestaat uit zes fasen:
Fase 1: Ontwikkeling prototype zelfscan en prototype data-analyse protocol
Fase 2: Validatie van prototype zelfscan en prototype data-analyse protocol door toepassing en evaluatie bij deelnemende accountantskantoren
Fase 3: Aanpassing en generalisering van prototype zelfscan en prototype data-analyse protocol;
Fase 4: Validatie van zelfscan en data-analyse protocol  door toepassing en evaluatie bij deelnemende accountantskantoren en accountantskantoren buiten consortium;
Fase 5: Definitieve vaststelling van generiek toepasbare zelfscan en generiek toepasbaar data-analyse protocol;
Fase 6: Verspreiding van definitieve generiek toepasbare zelfscan en generiek toepasbaar data-analyse protocol onder leden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerkingspartners

- Hogeschool van Amsterdam (penvoerder)
- Hogeschool Rotterdam
- Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants
Vijftien mkb-accountantskantoren 
Vijf mkb ICT- en software dienstverleners voor met name mkb-accountantskantoren 
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Universiteit van Amsterdam (UvA).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Michiel van der Ven | research fellow | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Michiel van der Ven

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie