Business case stroomlijning keten derdenbeslag en portaalfunctie

Dit onderzoek gaat over het wetsvoorstel Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag, dat voor een betere gegevensuitwisseling zorgt tussen betrokken ketenpartners in geval van beslag en verrekening. Ook ligt er een voorstel voor de ontwikkeling van een portaalfunctie waarin burgers inzicht kunnen krijgen in lopende beslagen en verrekeningen. We onderzoeken in opdracht van ICTU de kosten en de baten.

Doel

Het doel van het onderzoek is om de business case te actualiseren en uit te breiden door ook inzicht te bieden in de maatschappelijke effecten.

Resultaten

Dit onderzoek brengt de kosten en de baten van SKD en de portaalfunctie in kaart en resulteert in een toegankelijk onderzoeksrapport.

Looptijd

01 december 2022 - 30 april 2023

Aanpak

In dit onderzoek worden interviews gehouden met ketenpartners, maatschappelijke partners, leveranciers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast analyseren we beschikbare literatuur en documenten.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit project wordt in samenwerking met Ecorys uitgevoerd.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?