Bruikbare Cybersecurity

Security
In het project onderzoeken we hoe je mensen op de werkvloer kan helpen om zich digitaal veiliger te gedragen door middel van gebruikersgericht ontwerp.

Doel

Het doel van dit project is om een gebruikersgerichte aanpak voor bruikbare cybersecurity ontwikkelen op basis van wetenschappelijk inzichten over gedrag en design, toegepast op de praktijk.

Resultaten

Het resultaat zal een handelingskader zijn die een weergave geeft van een gebruikersgerichte aanpak om te komen tot bruikbare cybersecurity. Het is een handige manier om te begrijpen hoe digitale handelingen veiliger gemaakt kunnen worden door het ontwerp van beveiligingsmaatregelen

Looptijd

01 oktober 2022 - 01 oktober 2023

Aanpak

Aan de hand van een praktijkopdracht en literatuur worden inzichten verworven in bruikbare cybersecurity. Deze inzichten worden gebruikt als leidraad voor het creëren van gebruiksvriendelijke ontwerpen tijdens een co-creatie sessie met experts. De ontwerpen die hieruit voortkomen worden getest en de opgedane kennis wordt in een bredere context gezet.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat cybercriminaliteit van De Haagse Hogeschool. Verder zijn onze partners ontwerpbureau Informaat, cybersecurity dienstverlener Infosquare en onderzoeksgroep Human Behavior & Training van het TO2 kennisinstituut TNO.

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Koen van Turnhout

Koen van Turnhout

  • Lector
  • Lectoraat: Human Experience & Media Design