Sandra Geelhoed | Senior-onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk

Sandra Geelhoed

Onderzoeker

Sandra Geelhoed is senior-onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk. Al meer dan twintig jaar werkt zij aan vraagstukken waarin gemeenschappen (imagined communities) centraal staan. Aandacht voor sociale bewegingen, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn leidraad in haar werk.

Sandra is gespecialiseerd in narratief onderzoek en werkt vanuit een actor benadering aan thema’s op het grensvlak tussen cultuur en politiek. Zij is opgeleid in het handelingsgerichte onderzoek uit de school van Alain Touraine (sociologische analyse en -interventie). In 2007 promoveerde Sandra aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales met als promotor Michel Wieviorka op een proefschrift naar de uitgever als sociaal actor, en de manier waar op hij de sociale verbeelding, sociale creativiteit en ervaringsbeleving van zichtbaar maakt via de publicatie van boeken.

Sandra geeft les in de Master Community Development en minor Media en Cultuur. Als senior-onderzoeker werkt zij binnen het Horizon 2020 project COSIE aan het gebruik van storytelling en community reporting methoden om de lijn arbeid en inclusie te bestuderen en vorm te geven. Verder is zij een van de aanjagers van het Kennis Netwerk Narratief Verantwoorden in het Sociale domein.

Momenteel is Sandra bestuurslid bij de Stichting Vredeswetenschappen en heeft zij zitting in het International Advisory Board van het tijdschrift Cross Sections. Ook heeft zij een eigen bedrijf Yellow Hat Jack, voor sociale en culturele projecten.

Expertises

 • Narratief onderzoek
 • Storytelling
 • Community reporting

Publicaties

 • Co-creatie van publieke dienstverlening Hoe gemeente en burgers elkaar kunnen vinden
  • Joep Binkhorst, Sandra Geelhoed, Rob Gründemann, Eva Hijmans
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
  • Rapport
  • 2020
 • Op verhaal komen Het Kennisnetwerk Narratief Verantwoorden
  • Sandra Geelhoed, Ard Sprinkhuizen, Esther Sarphatie
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning
  • Rapport
  • 2020
 • A visual account
  • Sandra Geelhoed
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
  • Andersoortige materiaal
  • 2019

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Carmen Paalman | Onderzoeker | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Carmen Paalman

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid