Mirjam van der Ven

Onderzoeker

Mirjam van der Ven werkt sinds 2021 bij Hogeschool Utrecht als onderzoeker bij het lectoraat Participatie & Stedelijke Ontwikkeling en als innovatiemanager bij HU Pabo – Seminarium van Orthopedagogiek. 

Mirjam heeft een rijke ervaring met onderwijs, innovatie en maatschappelijke thema’s zoals burgerschap en kansengelijkheid. Ze was meer dan twintig jaar verbonden aan De Vreedzame School & Wijk en werkte aan diverse publicaties. Mirjam begeleidde een breed scala van mensen, teams en organisaties bij veranderingen. Samen met de Universiteit van Amsterdam en schoolbesturen werkte ze aan het praktijkgerichte onderzoek ‘leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen’. 

Mirjam deed onderzoek naar inclusiever opleiden van toekomstige leraren basisonderwijs. Daarnaast onderzoekt ze interprofessionele samenwerking vanuit het perspectief ‘boundary crossing’. Binnen het project ‘Bruggenbouwers en Grensverleggers’ is ze projectleider van het professioneel leernetwerk Amersfoort. Door samenwerking wil ze het verschil maken. 

Expertises:

 • Onderwijs, kwaliteit en innovatie
 • Burgerschap, inclusie en kansengelijkheid
 • Samenwerking, organisatieontwikkeling en leiderschap. 

"It takes a village to raise a new generation"


Publicaties


Projecten

  • Lectoraten: Duurzame Gemeenschappen, Jeugd, Organiseren van Verandering in Onderwijs, Werken in Onderwijs
  • 1 september 2022 - 31 augustus 2025
  Bruggenbouwers en grensverleggers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mirjam van der Ven

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen