Marije Verkerk | promovendus | lectoraat Normatieve Professionalisering

Marije Verkerk

Promovendus

Marije Verkerk is sinds september 2020 werkzaam als promovendus binnen het lectoraat Normatieve Professionalisering. Ze doet onderzoek naar zingeving onder jongeren.

Marije heeft in Leiden gestudeerd; daar haalde ze haar master in ‘Religion in Contemporary Society’ en een eerstegraads lesbevoegdheid godsdienst/levensbeschouwing. Sinds 2014 werkt ze als docent levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Delft.
Daarnaast is ze lid van de werkgroep ‘Religion Education’ van de NGG.

Expertises

  • Levensbeschouwelijk onderwijs


Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marije Verkerk | promovendus | lectoraat Normatieve Professionalisering

Marije Verkerk

  • Promovendus
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering