Jacqueline Outermans | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Jacqueline Outermans

Onderzoeker

Dr. Jacqueline Outermans is sinds 2006 werkzaam bij het Instituut voor Bewegingsstudies en sinds 2010 ook onderzoeker bij het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Na de studie Gezondheidswetenschappen promoveerde zij op het proefschrift Investigating and Stimulating Walking Activity After Stroke.

Zij is lid van de kerngroeplid van het Multidisciplinaire Netwerk NAH Utrecht, een regionaal eerstelijns netwerk voor de zorg van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en projectleider voor de ontwikkeling van een Community of Practise CVANAH.

Daarnaast is zij Hoofd Kennisdomein, leidt ze de expertisegroep Centraal Neurologische Aandoeningen voor de opleiding bachelor Fysiotherapie van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS).

Expertises

  • Neurorevalidatie
  • Inspanningsfysiologie na beroerte

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?