Haydeé Ceballos | Onderzoeker

Haydeé Ceballos

Onderzoeker

Haydeé Ceballos is lerarenopleider wiskunde voor het tweedegraadsgebied. Zij is voornamelijk geïnteresseerd in de wiskundedidactiek; in het bijzonder binnen het domein meetkunde.

Zij heeft twintig jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs, en daarbij de uitdaging gezocht in het ontwikkelen van een nieuwe didactische aanpak voor het meetkundeonderwijs. Hiervoor ontving zij een LOF-beurs. Deze leerlijn werd ontwikkeld in samenwerking met de lerarenopleiding TU Delft.

Haydeé doet nu onderzoek naar de werkvorm Peer Instruction en hoe deze ingezet kan worden om het wiskundig denken bij leerlingen te bevorderen.

Expertises

  • Meetkundedidactiek 
  • Didactische werkvormen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Haydeé Ceballos | Onderzoeker

Haydeé Ceballos

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Didactiek van Wiskunde en Rekenen