Edith Raap | Promovendus| Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Edith Raap

Promovendus

Edith Raap werkt sinds 2012 als docent en post-HBO trainer ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht. Zij is deskundig in ouderschapstheorie. Zij houdt zich bezig met het thema ‘levend verlies’ of ‘chronic sorrow’ bij ouders met een kind met een beperking. 

Edith heeft ervaring in de opvoedingsondersteuning en richt zich vandaaruit op het vertalen van de ervaring van de ouder/ouderschapstheorie naar methodieken en vaardigheden. Daarnaast houdt zij zich bezig met morele dilemma’s in de Jeugdzorg. Zij begeleidt moreel beraden. Zij is verbonden aan Team Jeugd van het Instituut voor Social Work. 

Expertises:

 • Ouderschapstheorie 
 • Moreel Beraad
 • Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), kwalitatieve onderzoeksmethode 

Edith vindt het belangrijk om het perspectief van ouders te onderzoeken en met ouders mee te denken in de zorg voor hun kind. Dat geldt in de relatie hulpverlener-ouder; maar ook in bredere zin moet er in haar visie meer onderzoek komen naar het perspectief van ouders: de betekenis en de beleving van ouderschap.  

Samen met een moeder van een zoon met een ernstig meervoudige beperking maakte Edith Raap in 2019 de podcastserie Levend Verlies over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening. Luister ook onderstaande aflevering van de serie Lessen uit #HUonderzoek, waarin Edith vertelt over haar onderzoek. Ook te vinden via je favoriete podcastapp. 

"Ouders zijn geen black box"


Publicaties


Projecten

  • Lectoraat: Wonen en Welzijn
  • 17 augustus 2020 - 17 augustus 2024
  Levend verlies

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Edith Raap | Promovendus| Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Edith Raap

 • Promovendus
 • Lectoraat: Wonen en Welzijn