Anniek van Doornik | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Anniek van Doornik

Onderzoeker

Anniek van Doornik- van der Zee werkt sinds 1994 als logopedist en vanaf 2007 als hogeschooldocent spraak- en taalontwikkelingsstoornissen aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht. Als logopedist heeft zij in haar eigen praktijk en het speciaal onderwijs gewerkt met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Sinds 1 december 2015 is zij bezig met haar promotieonderzoek over de ernst van spraakontwikkelingsstoornissen (SOS) bij kinderen. De steeds terugkerende vraag van studenten en van collega’s naar de ernst van een SOS, heeft geleid tot het SPEECH onderzoek. Het onderwerp is tijdens haar master logopediewetenschap in een pilotstudie verkend

Met haar promotieonderzoek hoopt zij een belangrijke bijdrage te leveren aan de diagnostiek en evaluatie van behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen van kinderen in Nederland, binnen een model dat wereldwijd toepasbaar is.

Anniek van Doornik is hogeschooldocent aan de opleiding voor logopedie. Studenten hebben op verschillende momenten een bijdrage geleverd aan SPEECH.

Expertises

  • Spraakontwikkelingsstoornissen
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Logopedie bij kinderen

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anniek van Doornik | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Anniek van Doornik

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie