Annemarie van de Weert

Onderzoeker

Annemarie van de Weert is onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Voor het lectoraat Toegang tot het Recht heeft ze de praktijk van vroegsignalering van jongeren-extremisme door eerstelijns professionals in kaart gebracht. Daarbij is Annemarie docent Terrorismebestrijding, Internationale Betrekkingen en Ondermijning bij het instituut Integrale Veiligheidskunde. Verder start zij per september 2021 aan haar promotieonderzoek: 'Rechtsbescherming bij ambulante dwangzorg aan verwarde personen: de eerstelijns professional in een spagaat?'.

"Zoals gebleken uit de rapporten geven de ervaringen van eerstelijns professionals implicaties voor de lokale aanpak van extremisme onder jongeren"

Van de Weert & Eijkman 2017/2018/2019

Vervolgonderzoeken richten zich op Openbare Orde en Handhaving in een pre-crime fase waarbij problematische jeugdgroepen en verwarde personen overlast veroorzaken, maar nog geen buitenwettelijke handelingen vertonen. Het gaat hierbij om risico-inschattingen van potentieel gevaarlijke individuen en groepen waar anticiperend op wordt geïntervenieerd. Doelstelling is om te achterhalen hoe de zienswijze van eerstelijns professionals invloed heeft op risico-inschattingen waaruit vervolgens preventieve beleidsvoering wordt ingezet. Hoe kan de burger zich hiertegen verdedigen?

  

Animatie over de noodzaak van actieonderzoek naar lokale vroegsignalering van afwijkend gedrag door Annemarie van de Weert.

Door patronen, valkuilen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk uiteen te zetten kan kennis vergaard worden ter bevordering van de praktijkvoering. Dit geeft waardevolle inzichten voor zelfreflectie en bewustzijn van het eigen handelen. Hiermee wil het lectoraat Toegang tot het Recht een bijdrage leveren aan meer grondige, inclusieve en geïnformeerde praktijkvoering inzake vroegsignalering van extremistisch en/of probleemgedrag bij jongeren.

Expertises

  • Lokale Veiligheid
  • Rechtsstaat
  • Preventie

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Annemarie van de Weert

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht