Annemarie van de Weert

Docent-onderzoeker

MSc. Annemarie van de Weert is onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Sinds september 2021 doet ze promotieonderzoek: Rechtsbescherming realiseren bij verplichte zorg door psychiaters en verpleegkundigen'. Voor het lectoraat Toegang tot het Recht heeft ze eerder de praktijk van vroegsignalering van jongeren-extremisme door eerstelijns professionals in kaart gebracht. Beide onderwerpen omvatten anticiperende rechtvaardigheid.

Voor het Instituut voor Veiligheid is Annemarie docent op de onderwerpen: Terrorismebestrijding, Public management of Security en het fenomeen Ondermijning van de rechtsstaat.

"Sociale en juridische professionals spelen op lokaal niveau een cruciale rol bij het realiseren van mensenrechten. Mijn promotieonderzoek richt zich op hoe zij hier in de praktijk mee omgaan."

Gedwongen interventies voor zorg en veiligheid vereisen gedegen rechtsbescherming. Procedurele regels maken rechten toegankelijk, maar rechtsbescherming bij de toepassing van gedwongen maatregelen betreft ook waarborging van het rechtvaardig handelen van de betrokken professionals. Door patronen, valkuilen en dilemma’s uit de dagelijkse werkpraktijk uiteen te zetten kan kennis vergaard worden ter bevordering van de praktijkvoering. Kennis uit de praktijk biedt inzichten voor zelfreflectie en bevordert bewust handelen. Het lectoraat Toegang tot het Recht wil een bijdrage leveren aan meer grondige, inclusieve en geïnformeerde praktijkvoering inzake de realisatie van rechtsbescherming.

Expertises

  • Mensenrechten  
  • Lokale veiligheid
  • Rechtvaardig handelen

  

Animatie over de noodzaak van actieonderzoek naar lokale vroegsignalering van afwijkend gedrag door Annemarie van de Weert.


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Annemarie van de Weert

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht