Lectorenplatform Zorg&Veiligheid

Foto van metro station met mensen en een rijdende metro die langs komt

Sommige mensen zijn vanwege hun gedrag of vanuit verschillende problemen in de knel geraakt. Rondom deze daders en slachtoffers treffen veiligheids- en zorgprofessionals elkaar. Hun gezamenlijke uitdaging is het creëren van toekomstperspectief voor deze mensen. Lectoren van verschillende Nederlandse hogescholen dragen hun steentje daaraan bij.

Doel

Het platform beoogt een lerend, levend en lenig netwerk te creëren rond een gezamenlijke Zorg&Veiligheid agenda. Het draagt bij aan het creëren van kennis, urgentie en slagkracht ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken uit de praktijk.

Resultaten

Naast een uitgewerkte gezamenlijke onderzoeksagenda, zijn de beoogde resultaten van het platform jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomsten, gezamenlijke subsidieaanvragen, projecten en publicaties. Nieuws, activiteiten en publicaties worden actief gedeeld binnen en buiten de hogescholen.

Looptijd

01 september 2023 - 01 september 2026

Aanpak

Het Lectorenplatform Zorg&Veiligheid verbindt lectoren met expertise op het snijvlak van zorg en veiligheid. Zij slaan gezamenlijk een brug tussen onderzoek en toepassing in de praktijk. Dat doen ze door letterlijk samen te gaan zitten en werken, en hun teams bijeen te brengen. Kookpansessies zijn daar een voorbeeld van.

Betrokken HU-onderzoeker

  • Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid
    Andrea Donker
    • Lector
    • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Samenwerking met kennispartners

Het lectorenplatform staat open voor alle lectoren die actief zijn op het terrein van Zorg en Veiligheid. Op dit moment zijn dat:

Andrea Donker, Hogeschool Utrecht, Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid (penvoerend)

Ruud van der Horst, Hogeschool Rotterdam, Lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg

Jan Dirk de Jong,  Hogeschool Leiden, Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit

Hendrien Kaal, Hogeschool Leiden, Lectoraat Lvb en risicovol gedrag

Susan Ketner, Hanze Hogeschool Groningen, Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving 

Henk Spies, Avans Hogeschool, Lectoraat Mind the Gap

Het platform wordt ondersteund door VNG / Platform Sociaal Domein

 
 

 

Cofinanciering 

Het lectorenplatform krijgt subsidie van SIA RAAK.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Andrea Donker

  • Lector
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid