Nieuwe onderzoekslijnen Dovenstudies bij lectoraat Logopedie

Het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht (HU) gaat vanaf 1 januari 2020 nieuwe onderzoekslijnen gebarentaal en Dovenstudies opzetten. “Door inbedding van deze onderzoekslijnen worden de inhoudelijke thema’s van Dovenstudies versterkt en kan grote impact op de beroepspraktijk gerealiseerd worden”, aldus lector Ellen Gerrits.

Taal en communicatie zijn cruciale onderdelen van het dagelijks leven. Voor een aanzienlijk aantal dove en slechthorende mensen in Nederland is die taal de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Via onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HU bij aan toepasbare kennis op dit gebied, bijvoorbeeld rondom taalontwikkeling, tolken, inclusie, en onderwijs in NGT. Alleen bij de HU kunnen studenten studeren voor tolk NGT of docent NGT. 

Dove en slechthorende mensen hebben op allerlei vlakken uitdagingen om te participeren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in de communicatie met medische professionals, bij kansen op de arbeidsmarkt, de beschikbaarheid van tolken rondom belangrijk nieuws en gelijke onderwijskansen. “We willen ook voor deze groep kennis en interventies ontwikkelen die verder bijdragen tot communicatie en participatie”, aldus Ellen Gerrits.

Onderzoekslijnen

De nieuwe onderzoekslijnen worden opgezet door dr. Maartje De Meulder, senior-onderzoeker bij het lectoraat en hoofddocent bij het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D). De Meulder is gespecialiseerd in Dovenstudies en toegepaste taalkunde. Haar ruimere onderzoeksinteresses liggen op het gebied van gebarentaalrechten, taalbeleid, gebarentaalbehoud en revitalisering, meertaligheid en gebarentaaltolken. In nauwe samenwerking met het IGT&D, professionals uit het werkveld en andere stakeholders zal zij het onderzoeksprogramma de komende tijd verder vorm geven. De Meulder zal bachelor- en masterstudenten van het IGT&D begeleiden bij het afstuderen, onderwijs verzorgen bij de master Deaf Studies & Communication Needs en een bijdrage leveren aan de onderwijsinnovatie binnen IGT&D. Verder zal ze de brugfunctie vervullen tussen lectoraat en instituut en een kennisagenda opzetten richting 2026 wat betreft onderzoeksvragen die vanuit de beroepspraktijk en de samenleving het onderwijs binnenkomen.

 

Hier zie je dit nieuwsbericht in NGT

Lectoraat Dovenstudies

Het herpositioneren van de onderzoekslijnen Dovenstudies bij het lectoraat logopedie valt samen met de einddatum van de vierjaarlijkse periode van het lectoraat Dovenstudies en de pensionering van lector Beppie van den Bogaerde, die 33 jaar lang als ‘ambassadeur van de dovengemeenschap’ onderzoek heeft gedaan naar de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Van den Bogaerde stond bij de HU aan de wieg van de opleidingen tot tolk en docent NGT en werd in 2007 lector bij de HU. Sinds 2013 combineerde ze dit met haar hoogleraarschap Nederlandse Gebarentaal aan de Universiteit van Amsterdam. Wereldwijd droeg ze bij aan meer erkenning van gebarentalen. Op 9 januari is de afscheidsreceptie van Beppie van den Bogaerde.

Verder lezen

Deel dit artikel