NSE 2023 laat lichte stijging tevredenheid HU-studenten zien

Studenten in het hbo zijn tevreden over de sfeer op hun opleiding en voelen zich hier veilig om zichzelf te zijn. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023, die vandaag bekend zijn gemaakt. Ook bij de HU scoort de ervaren sfeer relatief hoog en ook op ‘veilig om zichzelf te zijn’ scoort de HU significant hoger dan de andere Randstadhogescholen. Aandachtspunt is de  studenttevredenheid over toetsing en beoordeling.

De algemene stijging in de tevredenheid van HU-studenten kan goed te maken hebben met de toegenomen tevredenheid over de voorbereiding die de HU studenten geeft op de beroepsloopbaan van studenten, én over de informatie vanuit de opleidingen. Dat laatste is opmerkelijk: informatie vanuit de opleiding is juist het onderdeel waar studenten in de NSE in de rest van Nederland gemiddeld het minst over te spreken zijn. 

De HU scoort significant hoger dan het gemiddelde van de randstadhogescholen met betrekking tot de thema’s: aansluiting op de  beroepspraktijk, de docenten, de inhoud van het onderwijs en de betrokkenheid en contact. Met betrekking tot toetsing en beoordeling scoren andere randstadhogescholen gunstiger dan de HU in de NSE 2023.

Over de NSE

In maart 2020 is bij wet vastgelegd dat alle NVAO-geaccrediteerde, bekostigde opleidingen in Nederland deelnemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE wordt georganiseerd door Stichting Studiekeuze123, een onafhankelijke stichting die volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Meer dan 289.000 studenten deden dit jaar mee aan de NSE. Lees hier het persbericht van Studiekeuze123 over de NSE 2023.

Voor meer informatie over de NSE: kijk op Studiekeuze123.

Deel dit artikel