Minister Van Engelshoven met HU-studenten in gesprek over toegankelijk onderwijs

Maandag 17 september bezocht minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) Hogeschool Utrecht. Een paar uur lang heeft zij met studenten gesproken over toegankelijkheid van het hbo-onderwijs. Toegankelijk in de zin van: studeren met een beperking, met een andere sociale of culturele achtergrond; studeren als zij-instromer, als mantelzorger of als vluchteling. En ook over de aansluiting tussen mbo, havo en het hbo.

"Wat kom je tegen? Wat vind je lastig? En wat kan ik er aan doen?" Zo begon minister Ingrid van Engelshoven het gesprek in studentencafé ‘Het 7e’. Vervolgens sprak zij uitgebreid met dertien studenten die openhartig hun verhaal deden over barrières, regelgeving en bureaucratie die belemmeringen vormen om te studeren in het hbo. Persoonlijke en openhartige verhalen, soms schrijnend maar ook hoopvol. In de gezellige en informele sfeer - ondertussen kwamen de pizza’s op tafel – wisselde het gezelschap van gedachten, werden ervaringen gedeeld en hadden de studenten veel suggesties en tips voor de minister.

'Bedankt voor jullie verhalen'

Minister Van Engelshoven luisterde zeer geïnteresseerd en was benieuwd hoe de studenten  samen met studieadviseurs, decanen en andere begeleiders van Hogeschool Utrecht oplossingen hebben gevonden. Bij de afsluiting bedankte de minister de studenten: “Vandaag neem ik veel mee: bedankt voor jullie verhalen. Jullie ervaringen zijn zeer waardevol en nuttig voor mij. Het is wel duidelijk dat het veranderen van kleine dingen een grote betekenis kunnen hebben.” De minister is van plan om de Tweede Kamer een brief te sturen over de toegankelijkheid van het hoger beroepsonderwijs en de verhalen van de HU-studenten dragen hier aan bij.

Toespraak als aanleiding

De aanleiding voor het bezoek van de minister was de toespraak die collegevoorzitter Jan Bogerd bij de Jaaropening heeft gehouden. Daarin stelde hij: “In de toekomst wachten ons grote opgaven waar we samen voor staan. Denk aan verstedelijking, klimaatverandering, robotisering. Vraagstukken die vragen om alle denkkracht, creativiteit en motivatie van studenten. Van alle studenten. We moeten niet alleen uit sociale maar ook uit economische overwegingen studenten in al hun diversiteit gelijke kansen bieden. Diversiteit brengt perspectief met zich mee, contrast, discussie en ideeën. Daarom is het onontbeerlijk dat ons onderwijs maximaal toegankelijk is voor iedereen.”