KWR en de HU bundelen krachten voor onderzoek en onderwijs in de watersector

Sinds kort is de samenwerking tussen wateronderzoeksinstituut KWR en de Hogeschool Utrecht geïntensiveerd. Het doel is elkaar te versterken op het gebied van toegepast wateronderzoek en de opleiding van professionals in de watersector.

De afgelopen jaren is er bij de HU binnen het lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry steeds meer aandacht gekomen voor het onderwerp water. De drinkwatersector wil ook in de toekomst Nederland blijven voorzien van veilig drinkwater, maar dit vraagt om aandacht voor onderwerpen als micro-organismen, medicijnresten, opkomende stoffen (zoals PFAS), microplastics en nanodeeltjes. Andere uitdagingen zijn het aantal en kwaliteit van de beschikbare bronnen en de zuivering van afvalwater.

Daarom is in sinds januari 2023 associate lector Roberta Hofman-Caris aangesteld. Zij is vanuit het KWR Water Research Institute gedetacheerd bij Hogeschool Utrecht. Het is de ambitie dat het onderwerp ‘water’ daarmee verder kan uitgroeien tot een volwaardige kenniskring.

Jonge waterprofessionals

De watersector is aan het vergrijzen, waardoor de komende jaren meer mensen met pensioen zullen gaan en er dringend nieuwe medewerkers nodig zijn. Het is daarom belangrijk jonge mensen te interesseren en te enthousiasmeren voor de watersector. 

De integratie van onderwijs en onderzoek levert tal van voordelen op. De HU beschikt over uitgebreide onderzoeksfaciliteiten, die studenten de mogelijkheid geven om kennis te maken met de praktijk van de waterzuivering. Door deze samenwerking worden onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk verder met elkaar geïntegreerd. Studenten life sciences & chemistry kunnen zo kennis maken met de praktijk van waterzuivering. Een voorbeeld is het onderzoek van studenten van de HU naar een expansiekolom, een meetopstelling waarmee zwevende korrels worden onderzocht in waterprocessen. Zie ook onze HU story met Waternet.

Hydrometer(soft)sensor

Een nieuwe ontwikkeling aan de HU, geïnitieerd door Waternet, is de Hydrometer(soft)sensor, die later dit jaar in gebruik zal worden genomen. Deze installatie kan studenten meer gevoel geven bij wat er in een industrieel proces gebeurt; zaken waarvan de prestatie niet direct te zien is maar moet worden afgeleid op basis van natuurkundige wetten. De verwachtingen over de inzichten die experimenten hiermee opleveren zijn hooggespannen, zowel bij de HU als bij Waternet. Het geeft studenten de mogelijkheid om multidisciplinair samen te werken aan een gezamenlijke opgave.

Minor watertechnologie

Naast dergelijke praktische opdrachten kunnen studenten van de HU ook een multidisciplinaire minor watertechnologie volgen, ontwikkeld door Waternet, Brabant Water en de HU. Hierin worden gastlessen gegeven over de praktijk van waterzuivering. Daarnaast bevat deze minor uiteraard ook een praktische opdracht (‘ontwerp een drinkwaterzuivering voor een bepaalde locatie’). Dit is voor veel studenten een interessante uitdaging, maar levert ook de begeleiders nieuwe inzichten op. Zo vindt er een voortdurende wisselwerking en versterking plaats tussen de drinkwaterbedrijven en KWR enerzijds, en studenten en HU anderzijds. Er wordt ook een verband gelegd met de gezondheids- en duurzaamheidsagenda van de HU en met de aandacht die de HU heeft voor stedelijke ontwikkelingen.

Al deze thema’s zorgen niet alleen voor nieuwe uitdagingen, maar ook voor nieuwe kansen op het gebied van samenwerking met mogelijk minder voor de hand liggende partijen. Zo ontstaan er regionale (met gemeente en provincie), landelijke (HBO-DAS, KWR, waterbedrijven, stichting Drinkwateropleidingen), en internationale netwerken (Wereld Waternet, WaterShare).

Expertise Samen Duurzaam

Hogeschool Utrecht werkt samen met studenten, ervaren onderzoekers en ons uitgebreide netwerk in het werkveld aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de regio. Dit doen we op onze vier expertisegebieden: Samen Digitaal, Samen Gezond, Samen Lerend en Samen Duurzaam. Het thema ‘Water’ valt onder de expertise Samen Duurzaam. Nieuwsgierig? Meer informatie kun je vinden op de website Samen Duurzaam.

Deel dit artikel