Een keuzemodule Life Sciences is een volledig lesblok uit de deeltijd bacheloropleiding van het ILC, die ook los gevolgd kunnen worden.

Je volgt deze samen met de studenten van de deeltijdopleiding opleiding. Een lesblok bestaat uit 10 weken en gedurende die 10 weken volg je zowel theorie als vaardigheden lessen. Het gaat om 420 studiebelastingsuren. Je kunt cursussen volgen op het niveau van de propedeuse en hoofdfase.

Praktische informatie

De precieze lesdagen en tijden worden ongeveer twee weken tevoren definitief. Cursussen binnen de deeltijd opleidingen worden doorgaans ingeroosterd op de maandagmiddag en -avond. Exacte periodes vind je bij de modulebeschrijvingen.

Ieder studiejaar bestaat uit 4 lesblokken van 10 weken. Elke cursus omvat 1 lesperiode.

Het volgen van een module kost € 2100,- (vrij van btw).

Deze prijzen zijn inclusief dictaten, maar exclusief studieboeken. Elk jaar in september worden de prijzen aangepast.

Heidelberglaan 7, Utrecht (het Utrecht Science Park)

Na het volgen van deze module krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de studielast (420 studiebelastingsuren).

Keuzemodules

Van de deeltijd bacheloropleiding Biologie en Biomedisch laboratoriumonderzoek kunnen de volgende modules uit het eerste jaar gevolgd worden:

De module vindt plaats in periode A en B (15 studiepunten).

Tijdens de module Celbiologie en metabolisme wordt kennis en inzicht gegeven in fundamentele celbiologische processen zoals bijv. signaaltransductie, celcyclus regulatie, oncogenese, en apoptose en de basisconcepten van regulatie van koolhydraat, lipid en eiwitmetabolisme. Verstoring in deze processen leiden vaak tot ziekten.

De module vindt plaats in periode A en B (15 studiepunten).

Toelating

Om deel te kunnen nemen aan de Keuzemodules Life Sciences is een mbo 4 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek/Life Sciences (mlo 4) diploma en enkele jaren werkervaring vereist.


Vragen over de opleiding?