Samen Digitaal

Niet bang voor een prik

Sommige jonge patiënten zijn erg bang om geprikt te worden. Een speciaal voor hen geprogrammeerde robot zorgt dat ze minder angst en pijn voelen.

De meeste kinderen zien er tegenop om geprikt te worden. Voor sommige kinderen is die weerstand zo groot, dat het ingewikkeld is om bloed bij hen af te nemen. Esther van der Roest, unitmanager van diverse laboratoria van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), waaronder de bloedafnamepoli: "Soms begint de spanning de dag van tevoren al. Kinderen zijn gestrest en soms dwars en dat heeft ook effect op de ouders. Die worden er ongerust of prikkelbaar van. Het is vooral lastig als kinderen met prikangst regelmatig geprikt moeten worden, bijvoorbeeld vanwege een ziekte. Ze kunnen dan steeds banger voor een prik worden." Het WKZ is gespecialiseerd in kinderen met prikangst en vroeg onze studenten en onderzoekers om te onderzoeken wat sociale robots voor hen kunnen betekenen. 

robot zorgt voor minder angst en pijn

"De robot blijkt de effectiefste interventie bij kinderen van 6-9 jaar."

we delen onze Kennis

HU docent-onderzoeker Koen Smit: "Samen met mijn collega Matthijs Smakman heb ik de minor Social Robotics opgezet. Dat is een lesprogramma waarin studenten van allerlei opleidingen leren over de inzet van sociale robots. Wouter Tiel Groenestege is onderzoeker bij de bloedafnamepoli van het WKZ. Samen begeleiden we de studenten en werken we met hen aan een robot die kinderen optimaal afleidt. De kennis die we daarbij opdoen, publiceren we in een vaktijdschrift zodat andere onderzoekers naar sociale robotica, wereldwijd, onze kennis kunnen gebruiken. Zo helpen we ook andere projecten een stapje verder."

studenten onderzoeken wat werkt

Wat vinden kinderen leuk aan een robot? Studenten onderzochten dat op scholen en  vertaalden dat naar de bloedafnamepoli.

studenten zijn professionals van de toekomst

Koen Smit: "We ontwikkelden deze minor omdat we organisaties die sociale robots willen inzetten, verder willen helpen. Maar vooral omdat we denken dat professionals in de toekomst veel baat hebben bij de inzet van deze robots. Bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs. Daar kan zo'n robot de professional werk uit handen nemen. Die toekomstige professional - die robots slim in kan zetten - die leiden wij hier op, aan de hogeschool. Studenten leren wat goed werkt, en wat juist niet werkt, en waarom. Ook leren ze eenvoudig programmeren, doelgroeponderzoek doen en ethische beslissingen maken. Als een robot bijvoorbeeld moet kunnen reageren op wat je zegt, dan moet hij je stem opnemen. Mag dat wel? En zo ja: hoe lang mag hij de opname bewaren? En van wie is die opname? En wat mag hij er wel en niet mee doen? Dat zijn allemaal vragen waarover ze nadenken tijdens de minor."

toekomst: in beweging door een robot?

"We gaan  onderzoeken of robots kinderen in het WKZ kunnen helpen meer te bewegen."

samenwerken aan oplossingen die werken

Wouter Tiel Groenestege: "Op dit moment worden de robots worden nog niet ingezet - we onderzoeken nog hoe we dit het best kunnen gaan doen. Daarnaast  gaat een nieuwe groep HU-studenten aan de slag met onze fysiotherapeuten. Voor kinderen die veel in bed liggen is het lastig om fit te blijven. Terwijl fitheid juist erg belangrijk is voor herstel. Daarom gaan studenten kijken welke robots de kinderen enthousiast krijgen en wat die robots moeten doen om de kinderen te helpen meer te bewegen. Zo blijven we samen werken aan digitale innovaties die ziekenhuisbezoek zo prettig mogelijk maakt voor kinderen."

Onderzoek, onderwijs en praktijk komen samen

Meer weten over samenwerken aan sociale robotica?