HU werkt aan energieleverende hoogbouwflats

Samen met haar consortiumpartners van ‘Inside Out’ brengt de HU een uniek verduurzamingsexperiment in de praktijk: aan de Henriëttedreef in Utrecht wordt het eerste, bewoonde appartement aangepakt volgens het Inside Out-renovatiesysteem. Hiermee geven we met de betrokken bedrijven, onderzoeksinstellingen en bewoners invulling aan de ambitie om hoogbouwflats energieleverend te maken en woonlasten zo laag mogelijk te houden.
Duurzame hoogbouwflat

Proefwoning duurzame hoogbouwflats

Met de proefwoning in Utrecht Overvecht gaat het Inside Out-consortium twee uitdagingen aan. De eerste is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hoogbouwflats zoals aan de Henriëttedreef vormen hiervoor een flinke uitdaging, met veel woningen onder één dak en beperkte ruimte om energie op te wekken.
 
De tweede uitdaging is zorgen dat huurders van sociale woningen voordeel hebben bij de energietransitie. Hoe zorg je voor een groot onderhoudstraject waarbij huurders een comfortabele, opgeknapte woning krijgen met lagere woonlasten en minimale overlast van de werkzaamheden?

Inside Out als oplossing

Het Inside Out-renovatiesysteem biedt een oplossing voor deze uitdagingen. Flats krijgen een slimme gevel met multifunctionele bouwdelen die woningen duurzaam verwarmen en ventileren, gecombineerd met energieopwekking door zon en wind. Onderzoek wijst uit dat de flat van 10 hoog aan de Henriëttedreef hiermee op jaarbasis niet langer energie opslurpt, maar energie kan opleveren. Zo hebben huurders onder de streep minder woonlasten. Ook wordt met dit systeem de overlast door verbouwing beperkt. Uniek aan het systeem is namelijk dat de installaties aan de buitenzijde van de flat komen – vandaar de naam ‘Inside Out’. De bouwdelen kunnen daardoor geprefabriceerd geleverd worden, de installateurs kunnen snel doorwerken en de bewoners ervaren minimale overlast. Zij hoeven niet te verhuizen tijdens de werkzaamheden.

Eerst een proefwoning, dan de rest

Afgelopen jaar heeft het Inside Out-consortium de multifunctionele bouwdelen onderzocht in verschillende testopstellingen om het ontwerp te optimaliseren. Door het systeem nu bij één woning te installeren, kan het consortium toetsen of het in de praktijk werkt.

Om draagvlak voor verduurzaming te creëren, betrekt het consortium de flatbewoners bij het traject. Het consortium neemt hun ideeën waar mogelijk mee, om samen de beste en meest gebruiksvriendelijke oplossing te zoeken. In de woonkamer en keuken van de woningen kan het snel warm worden. Daarom worden in de proefwoning verschillende soorten zonwering getest.

Opschaling

In Nederland staan tienduizenden vergelijkbare flatwoningen. Opschaling is daarom mogelijk om deze Inside Out energietransitie-methode zonder subsidie overal te kunnen realiseren. Bij een opschaling van de vraag kunnen de prefab multifunctionele bouwdelen lokaal gefabriceerd worden met een grote inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van social return.

Het Inside Out-consortium

Het project wordt uitgevoerd door woningcorporatie Bo-Ex, Hogeschool Utrecht, Bos Installatiewerken, Bosch Thermotechniek, Alkondor Hengelo, Mex Architects, LomboXnet en Universiteit Utrecht, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deel dit artikel