HU GEZOND&WEL Centrum helpen anderstaligen met Nederlandse uitspraak

In het HU GEZOND&WEL Centrum aan de Bolognalaan 101 op het Utrecht Science Park worden cliënten gratis behandeld door studenten van verschillende paramedische studies, onder begeleiding van docenten. De klinieken dragen hiermee niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van de burger maar ook aan het onderwijs van de toekomstige zorgprofessional. Zo ook bij de logopediestudenten. Zij ontvangen in het HU GEZOND&WEL Centrum onder andere anderstaligen om hen te helpen bij het verbeteren van hun Nederlandse uitspraak. 

Ilvi Blessenaar

“Mondelinge communicatie is belangrijk voor een goede integratie. Een goede verstaanbaarheid is hierbij essentieel en geeft de anderstalige ook meer zelfvertrouwen bij het voeren van een gesprek, zeker in een professionele omgeving”, vertelt Ilvi Blessenaar, docent-onderzoeker binnen de opleiding Logopedie. “NT2-leerders, zo noemen wij personen die Nederlands als tweede taal leren, hebben er baat bij om met een logopedist aan de slag te gaan voor hun uitspraak. We richten ons daarbij echt op de verstaanbaarheid, en bijvoorbeeld niet het accent. Nederlands is een lastige taal om onder de knie te krijgen. Het heeft veel klanken die in andere talen niet of nauwelijks voorkomen. We gebruiken bijvoorbeeld lange en korte klinkers. Ook het ritme van het Nederlands en de klemtoonregels zijn voor veel NT2-leerders abracadabra. Genoeg uitdagingen dus om mee aan de slag te gaan voor zowel de cliënt als onze student.”

Van vluchteling tot manager

In het centrum zien logopediestudenten een hele diverse groep aan NT2-leerders. Van vluchtelingstudenten die de taal onder de knie proberen te krijgen tot mensen die al verder in hun carrière zijn en waarbij de taal, en met name de uitspraak, een barrière is om bijvoorbeeld door te groeien in hun baan. “Door het zien van een grote variëteit aan patiënten doen onze studenten niet alleen veel relevante ervaring op; ze leren ook toleranter te zijn naar personen die moeite ervaren in de communicatie, bijvoorbeeld omdat ze een tweede taal nog niet volledig beheersen. En dat is nodig, want we merken dat de maatschappij minder tolerant is tegenover anderstaligen. Als het HU GEZOND&WEL Centrum die tolerantie kunnen helpen vergroten, is dat een mooie bijvangst.”

HU GEZOND&WEL Centrum op zoek naar cliënten

Het succes van het HU GEZOND&WEL Centrum valt of staat met voldoende binnenloop van cliënten. En ondanks het mooie werk wat daar geleverd wordt, is het bestaan en het werk van deze klinieken nog niet heel bekend. Ontzettend zonde, vindt Ilvi: “Het mooie aan ons centrum is dat iedereen er welkom is. Laatst heb ik met mijn oudste kind een bezoek gebracht voor een uitgebreide oogmeting. De tijd die genomen werd en de grondigheid van het onderzoek vind je niet zomaar in elke zorginstelling. Dit gaf mij als ouder echt het gevoel dat we op een goede manier geholpen zijn. En het voelt natuurlijk ook goed om zo een bijdrage te leveren aan het onderwijs en de ontwikkeling van studenten.” 

Opleidingen die je kunt vinden in het HU GEZOND&WEL Centrum en die graag nieuwe patiënten ontvangen zijn Mondzorg (o.a. cliënten met cariës en complexe parodontologie), Optometrie (o.a. cliënten die contactlenzen aangemeten willen krijgen én kinderen met oogklachten), Huidzorg (o.a. cliënten met oedeem) en Logopedie (cliënten die hun stem, spraak of verstaanbaarheid willen verbeteren). Ilvi: “Mocht je zelf een zorgbehoefte hebben, kom dan zeker een keertje langs in ons HU GEZOND&WEL Centrum. Maar ook familieleden, vrienden of andere bekenden zijn meer dan welkom. En het mooie is: bijna alle behandelingen zijn gratis!”

HU GEZOND&WEL Centrum

 

Deel dit artikel