HU in de Keuzegids hbo 2022: geen grote wijzigingen, vier topopleidingen

Op 7 oktober is de Keuzegids hbo 2022 verschenen, een vergelijkingsgids van opleidingen van Nederlandse hogescholen. De HU presteert al enige jaren stabiel in de Keuzegids. Ook heeft de HU, net als vorig jaar, weer vier opleidingen die het predicaat Topopleiding verdienen: deze behoren volgens de Keuzegids in hun vakgebied tot de beste van Nederland.

De HU werkt met een brede blik aan de kwaliteit van de opleidingen. “In onze monitoring nemen we vijf dimensies van kwaliteit mee: het expertoordeel, de studenttevredenheid met de opleiding, het doorstuderen van studenten, de waardering van afgestudeerden voor de beroepsvoorbereiding en het beroepssucces van afgestudeerden”, vertelt Herbert Wubben, projectleider Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken aan de HU. “De Keuzegids baseert zich slechts op twee van deze dimensies, te weten de studenttevredenheid met de opleiding en het behoud voor het hoger onderwijs.” Dat levert soms niet het hele plaatje op, stelt Hans de Clercq, directeur Instituut voor Media van de HU. “De Keuzegids hbo 2022 stelt dat de arbeidsmarktpositie van de journalist is verslechterd. De School voor Journalistiek van de HU herkent zich niet in dat beeld. Los van het feit dat het salaris van recent afgestudeerden licht gedaald is ten opzichte van eerdere lichtingen, zien we dat afgestudeerden goed hun plek op de arbeidsmarkt vinden. Het overgrote deel van de studenten vindt een baan voor de sector waarvoor ze zijn opgeleid en vaak nog voor ze zijn afgestudeerd: in de journalistiek en mediasector.”

Topopleidingen

De positie van de HU is in de Keuzegids hbo 2022 niet wezenlijk gewijzigd. De totaalscore is licht gestegen en de HU staat in de lijst van grote hogescholen op de twaalfde plaats, één plek hoger dan vorig jaar. De verschillen zijn echter marginaal. De Keuzegids Hbo kent jaarlijks het predicaat Topopleiding toe aan opleidingen die volgens de gids tot de beste van Nederland behoren in hun vakgebied. Dit jaar hebben, net als vorig jaar, vier opleidingen van de HU dit predicaat ontvangen: Mondzorgkunde, Medische Hulpverlening, de Associate degree opleiding Sales en Accountmanagement en de opleiding tot leraar Biologie (tweede graad, voortgezet onderwijs).

Sterk uit de crisis

De Keuzegids Hbo is voor 70 procent gebaseerd op de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête (NSE), uitgevoerd door Studiekeuze123. De uitkomsten van de Keuzegids hbo waren daardoor dus grotendeels al voorzien. De HU neemt deze resultaten mee in de bredere kwaliteitsvisie op de opleidingen, stelt collegevoorzitter Jan Bogerd. “Het is altijd goed om het gesprek over de kwaliteit van ons onderwijs te voeren. Wij staan hier altijd voor open en ook de suggesties van de Keuzegids hbo zijn uiteraard welkom. Er is immers altijd wat te verbeteren, daar werken wij permanent aan. Zo is het aantal medewerkers de laatste tijd met ruim zeshonderd gegroeid, om kleinere klassen en meer intensieve begeleiding mogelijk te maken. De HU is sterk uit de coronacrisis gekomen. Bij een krimpende trend zien wij het aantal studenten juist groeien (9% in twee jaar tijd). We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”

Deel dit artikel