Herbenoemingen en wijzigingen in bestuur en toezicht Hogeschool Utrecht

Met het aflopen van benoemingstermijnen zijn zowel de voorzitter van het College van Bestuur, Jan Bogerd, als de voorzitter van de Raad van Toezicht, Guus van Montfort, herbenoemd voor een nieuwe termijn. Verder is Marc Vermeulen toegetreden tot de Raad van Toezicht en collegelid Anton Franken neemt een sabbatical in 2020.

Herbenoeming Jan Bogerd MBA, voorzitter College van Bestuur

“Met deze herbenoeming spreken we niet alleen onze erkenning uit, met Jan aan het roer is de HU op weg naar een mooie toekomst”, zegt Guus van Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Met het positieve besluit Instellingstoets Kwaliteitzorg op zak, een nieuw instellingsplan in het vooruitzicht en de ambitie om nog meer impact te realiseren als kennisinstelling, is de HU goed op koers.” De benoeming van Jan Bogerd gaat in per 1 september 2019 en heeft een termijn van vier jaar. 

Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Jan is binnen het college verantwoordelijk voor de portefeuilles Algemeen bestuurlijke zaken, Strategieontwikkeling en strategisch stakeholdermanagement, Onderwijsbeleid, -kwaliteit en studentzaken. Van 1988 tot 1995 was hij docent binnen het mbo en hbo. Daarna bekleedde hij posities als vakgroep voorzitter, hoofd onderwijs en afdelingsdirecteur binnen verschillende faculteiten van Hogeschool Utrecht. Jan Bogerd is ook bestuurslid bij Vereniging Hogescholen en voorzitter van de regionale Human Capital Agenda binnen de EBU.

“Het is eervol en stimulerend om me nog een termijn met hart en ziel voor onze prachtige hogeschool in te zetten”, zegt Jan Bogerd. “Ik kijk er naar uit om de komende jaren samen met studenten, docenten, medewerkers en onze samenwerkingspartners de verdere ontwikkeling van de HU vorm te geven.”

Herbenoeming Prof. Dr. Guus van Montfort, voorzitter Raad van Toezicht

Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht, Guus van Montfort, is herbenoemd per 1 augustus 2019 voor een nieuwe termijn van vier jaar. Guus is sinds 1 augustus 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht.

De herbenoeming is een unaniem besluit van de andere leden van de raad: "Guus is een prettige en warme voorzitter en collega, die zijn rol met de benodigde kwaliteiten, visie en professionaliteit vervult. Daarbij verliest hij nooit de gave om de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, en ook zichzelf scherp te houden."

Guus van Montfort was tot 2017 bestuursvoorzitter van Actiz, is als Professor of Health Economics & Medical Technology verbonden aan University of Twente en daarnaast ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Maxima Medisch Centrum (MMC).

Dr. Anton Franken MBA, lid College van Bestuur, neemt een sabbatical

Anton Franken neemt vanaf 1 januari 2020 een sabbatical en stopt als bestuurslid. “Het is een bewuste keuze om mezelf komend jaar te oriënteren op de volgende stap in mijn loopbaan”, zegt Anton. “Dit betekent ook dat ik mijn huidige termijn niet zal afmaken. Tot het einde van dit jaar werk ik gewoon door als lid van het college. En ik weet nu al dat ik straks de mensen bij de HU zeker ga missen.”

Anton Franken is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Anton heeft de portefeuilles Onderzoekbeleid en -kwaliteit, Valorisatie en business development, Strategische marketing, communicatie en alumnibeleid. Voordat hij de overstap maakte naar Hogeschool Utrecht, was hij vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

“Gelukkig blijft Anton nog een tijdje bij de HU en draagt hij met zijn grote expertise en kennis van onderzoek bij aan de verdere ontwikkeling van de hogeschool”, zegt Guus van Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Het is zeer begrijpelijk dat hij kiest voor een sabbatical na de afgelopen intensieve jaren. Als Raad van Toezicht zullen wij zo spoedig mogelijk starten met de werving van een nieuw lid voor het College van Bestuur, om die per 1 januari 2020 te kunnen benoemen.” 

Collegevoorzitter Jan Bogerd: “Ik begrijp de wens van Anton en ben blij voor hem dat hij een sabbatical kan nemen. Natuurlijk gaan we hem enorm missen als collega, niet alleen vanwege de inhoud maar ook om zijn collegialiteit en humor.”

Benoeming tot lid Raad van Toezicht Prof. Dr. Marc Vermeulen, Academic Director Public Strategy, Innovation and Governance TIAS

De Raad van Toezicht  heeft Marc Vermeulen benoemd tot lid van de raad met ingang van 1 september 2019.

Marc Vermeulen werkt bij TIAS School for Business and Society als Academic Director Public Strategy, Innovation and Governance. TIAS is de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven, en heeft een breed portfolio aan deeltijd masters, MBA- opleidingen en masterclasses. 

“Marc opereert op het snijvlak van theorie, beleid, praktijk en strategie in het onderwijs met een focus op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt”, zegt Guus van Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Kennis en kunde die naadloos aansluit bij de visie en ambitie van de HU.” 

Marc Vermeulen is thans hoogleraar onderwijssociologie aan de universiteit van Tilburg en aan de Open Universiteit Nederland. Hij is extraordinary professor public leadership aan Stellenbosch University (ZA). Binnen de onderwijssociologie ligt zijn specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van de relatie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Hij is voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer en vicevoorzitter van de raad van commissarissen bij Zayaz, woningcorporatie te ’s-Hertogenbosch. Ook is hij lid van de adviescommissie Macrodoelmatigheid MBO die de minister van OCW adviseert over vraagstukken van macrodoelmatigheid en voorzitter van het curatorium van de brandweeropleidingen.

Deel dit artikel