Gemeente Hilversum en Hogeschool Utrecht versterken regio

Hogeschool Utrecht (HU) en gemeente Hilversum intensiveren hun samenwerking om bij te dragen aan een verdere economische en maatschappelijke structuurversterking van regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Hiertoe tekenden beide organisaties vandaag een driejarig convenant. De samenwerking richt zich op de thema’s Campus- en gebiedsontwikkeling, Media & ICT, Duurzaamheid, Gezondheid en Onderwijs.

Karin van Hunnik, wethouder Onderwijs Gemeente Hilversum en Jan Bogerd, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht tekenen voor versterking van de regio. Foto: Merel Hurkmans
Bron: Merel Hurkmans. Karin van Hunnik, wethouder Onderwijs Gemeente Hilversum en Jan Bogerd, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht tekenen voor versterking van de regio.

Jan Bogerd, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Wij zijn blij met deze intensivering van onze samenwerking met gemeente Hilversum. Dit past bij de beweging naar de hele regio als campus. Hierbij werken studenten en onderzoekers op verschillende plekken samen met andere (kennis)instellingen en bedrijven om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

Karin van Hunnik, wethouder Onderwijs: “Bij onze grote transities op het gebied van onder andere economie, duurzaamheid, zorg en onderwijs, is kennis ongelofelijk belangrijk. De gemeente wil daarom graag kennisinstellingen en studenten betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn blij met de verdergaande samenwerking met de HU, waardoor meer studenten samen met Hilversumse bedrijven aan de slag gaan.”

Veranderingen in de maatschappij

Ondertekenaars convenantDigitalisering neemt in rap tempo toe en heeft een grote impact op ons leven. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie raken alle sectoren van de economie en de samenleving en bieden geweldige kansen maar ook uitdagingen. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis wordt daarom steeds belangrijker. De HU kiest er nadrukkelijk voor om opleidingen en onderzoek te koppelen aan de praktijk. Dat betekent dat zij inzet op praktijkgericht onderzoek, talentontwikkeling van studenten én op het bijscholen van professionals. Het Hilversumse Media Park maar ook de regionale partijen met vraagstukken op het gebied van verduurzaming, zorg en onderwijs bieden de HU de ruimte om deze manier van werken in de praktijk te brengen.

Van Mediapark naar Media Campus

Samen met het Media Park werkt gemeente Hilversum aan de transformatie van het Media Park naar een Media Campus. Een omgeving die innovatie stimuleert en aantrekkelijk is voor (nieuw) talent. De HU speelt al jaren een actieve rol als leverancier van talent, onderzoek en professionaliseringsaanbod voor de mediasector. Vanaf september wordt de aanwezigheid van de HU op de campus nog zichtbaarder met werkplaatsen op gebied van journalistiek en mediadesign waar mbo, bachelor- en masterstudenten en onderzoekers samen kunnen werken met werkveldpartners.

De HU sluit aan bij de organisatie van de Media Campus, waar onderwijs-, overheid en werkveld samenwerken. Een van de ambities van is het opzetten van een kennis- en innovatiecentrum waar mediaprofessionals, onderzoekers en studenten samen werken aan innovatievraagstukken.

Duurzaamheid

Gemeente Hilversum heeft een ambitieus programma voor het verduurzamen van de stad. Er moet veel gebeuren voor de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Ook voor de HU is duurzaamheid een belangrijk thema. Expertisegebied ‘Samen Duurzaam’ is een belangrijke pijler binnen de opleidingen en onderzoek. Met concrete toepassingen, kennis en scholingsaanbod kan de HU een goede bijdrage leveren aan duurzaamheidsvraagstukken in de regio.

Netwerken verbinden in zorg en onderwijs

Er zijn al samenwerkingen op het gebied van gezondheidszorg onder andere tussen HU en het Tergooi ziekenhuis. Daarnaast wordt vanuit de lerarenopleidingen van de HU met scholen uit de regio Gooi en Vechtstreek gewerkt aan het oplossen van het lerarentekort in het onderwijs. Met de inzet van de gemeente en de Hogeschool kunnen de bestaande samenwerkingen in de regio op het gebied van (gezondheids)zorg en het onderwijs verder worden uitgebouwd.

De gemeente Hilversum en Hogeschool Utrecht (HU) werken al langer samen in onder meer de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelings Maatschappij Regio Utrecht (ROM Regio Utrecht) en Utrecht Talent Alliantie (UTA).

Deel dit artikel